Yenilikler & Öneriler Benim Koleksiyonum Beş Bölgeli Büyütme Uluslararası Sanat-Linkleri Sanatçı Atölyeleri Üyelik

Ulusal Sanat Yapıtları Koleksiyonu

 
 
Türk Resim Sanatının Ustaları


Eczacıbaşı Sanal Müzesi'nin çeşitli bölümlerinde yer alan yapıtlardan yapılan bu seçki Türk Resim Sanatının önemli sanatçılarının(şimdilik ressamlarının) önemli yapıtlarını burada biraraya getirmeyi amaçlamaktadır. Buraya alınan yapıt imgelerinin ve onların yaratıcıları olan sanatçılarının toplumumuzun görsel sanat belleğinde iz bırakacak ve estetik beğenisinin oluşumuna olumlu katkılar yapacak nitelikte olmalarına özen gösterilmiştir. Amaç her vatandaşımızın görsel belleğinde en azından bazı önemli yapıtların imgelerininve sanatçılarının yer etmesini ve gerekli oldukları anlarda anımsanarak görsel seçimlerinde daha bilinçli davranmalarını sağlamaktır. Bu bölümde; Şeker Ahmet Âli Paşa, Osman Hamdi Bey, Süleyman Seyyid Bey, Hoca Ali Rıza, Hüseyin Zekai Paşa, Mehmet Ruhi (Arel), Mihri Müşfik Hanım, Hüseyin Avni Lifij, Namık İsmail, Eşref Üren, Muhittin Sebati, Fikret Muallâ Saygı, Hale Asaf, Eren Eyüboğlu, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Nuri İyem, Avni Arbaş ve Neşet Günal'ın Müze'nin retrospektif sergiler bölümünden ve müzenin çeşitli diğer bölümlerinde seçilmiş yapıtlarının imgelerinden oluşan bir sergiye ulaşabilirsiniz.
 

Uluslararası Sanat Yapıtları Koleksiyonu

 
 
Giuseppe Arcimboldo   Metin     Biyografi  


“Onun gizli niyetinin yüzeysel bakış ile derinlemesine felsefi bakışın ikisini de içeren imgeler yaratmaya çalışmak olduğu, imgenin tümü ve ayrıntılarının farklı algılanmaları üzerine izleyicilerini düşündürtmek olduğu da söylenebilir. Doğanın yaratıkları ile insan yüzünün garip yapılandırılmalarının ardında gerçeğin gizlenme çabası kadar açığa vurulma amacı da söz konusu olabilir.”

Haşim Nur Gürel
 
 
 
Hiroshige'nin Adası   Metin     Biyografi  


“Her zaman seyahat etmeyi sevmiş; doğanın her haline değer verdiğinden hiçbir zaman kötü koşullardan veya havanın kötülüğünden şikayet etmemiştir ve bunu da baskılarına en iyi şekilde yansıtmıştır. Hiroshige yalnızca Edo’nun güzel manzaralarını resmetmekle kalmamış aynı zamanda insanlarını, kültürünü, tarihini ve kentin ruhunu yansıtmıştır.”

İdil Ergün
 
 
 
Egon Schiele: Dünyaya Kuş Bakışı   Metin     Biyografi  


“İster manzara olsun, ister bir başkası veya kendisi; Schiele'nin her incelediği nesneyi aynı merakla, o nesnenin katmanlar altına gizlenmiş özünü keşfetmek için çabaladığı kanısındayım. Fazlalık olarak gördüğü veya özün üzerini örttüğünü ve de sakladığını düşündüğü unsurları resimlerinden arındırarak, yaşam, ölüm ve var olmanın acılarını bize o dönemki sanatın güzellik anlayışından uzak durarak tüm açıklığıyla sunmuştur.”

İdil Ergün
 
 
 
Honoré Daumier 200 Yaşında   Metin     Biyografi  


“Daumier bir çok yönüyle ilginç bir sanatçı; hem yaşadığı dönem açısından, hem halkın içinden çıkan ve onun politik ve sosyal dünyasını yansıtan ve hem de bunu farklı malzemeleri ve teknikleri kullanarak yapabilen bir sanatçı olmasıyla döneminde kendi türünün ilk ve tek örneği olarak kabul edilebilir.”

Haşim Nur Gürel
 
 
 
Estetize Edilmiş Yaşamın Sanatçısı: Gustav Klimt   Metin     Biyografi  


“Gustav Klimt, doğduğu 1862 yılından, öldüğü 1918 yılına kadar yüzyıl sonu (fin de siecle) Viyanası ile olabildiğince uyumlu bir yaşam sürdürmüş, bu dönemin tipik bir sanatçısı olmuştur. Kendisinin sanat hayatı üzerinden yüzyıl sonu Avusturyası’nın entelektüel ortamının ve toplumsal yaşamının izleri sürülebilir.”

Osman Erden
 
 
 
Post-Empresyonist Resmin Kuyruklu Yıldızı: George Seurat   Metin     Biyografi  


“George Seurat’ın dünyamıza tek sefer uğrayan bir kuyruklu yıldız benzeri bir yaşam öyküsü olduğu söylenebilir, ama geride bıraktıkları ve anısı günümüzde de resim heveskarlarına yol gösterecek en önemli derslerden bazılarını kendinde saklı tutan sıradışı bir yaratıcının yaşam kaydı örnekleri olarak değerlerini saklı tutmayı başarmışlardır.”

Haşim Nur Gürel
 
 
 
Henri Rousseau - Düşlenen Gerçeklik   Metin     Biyografi  


“Léger, Beckmann ve Sürrealistler gibi birçok sanatçı onun üslubundan etkilenmiştir. Ekspresyonistler renk kullanımından etkilenmiş, sürrealistler onu ‘Büyülü Gerçeklik’in öncüsü olarak kabul etmiştir. Modernizmin yükseldiği dönemde ileri gelen bir sanatçıdır.

1912 yılında “Ressam ve Model” adlı tablosunu satın alan Wassily Kandinsky, Rousseau’yu ‘yeni realizmin babası’ olarak tanımlamıştır.”

İdil Ergün
 
 
 
Vincent van Gogh - Çiçekler ve Çiçek Açmış Meyva Bahçeleri   Metin     Biyografi  


“Stüdyo için bir seri resim boyamak istiyorum, orada Gauguin ile birlikte yaşamak umudu ile. Sadece bir sürü ayçiçekleri… Planımı gerçekleştirebilirsem toplam oniki resim olacaklar. Yapıtın tümü bir mavi ve sarı senfonisi olacak. Her gün şafak ile birlikte çalışmaya başlıyorum, çünkü çiçekler çok çabuk soluyorlar ve bir seansta boyanmaları lazım.

Biliyorsun özellikle Gauguin onlara vurulmuştu. Onlar hakkında söylediklerinden birisi de şu olmuştu: “Bu… işte bu…çiçek budur.” Bildiğin gibi, menekşeler Jeannin’in, çobanpüskülleri Quost’un ve ayçiçekleri, evet ayçiçekleri de benimdir.”
 
 
 
Leonardo da Vinci 555 Yaşında   Metin     Biyografi  


“(...) Leonardo, keskin zekası, bitmez tükenmez merakı ile çevresini kendi gözlemleri ile yeni baştan keşfetmeye girişmiş, “tabulaa rasa” [silinmiş tahta] bir yaklaşım ile her konuda kendi bakış açısını geliştirebilme şansını yakalamıştır... Genç yaşlarından itibaren çizme konusundaki rahatlığı, becerikliliği ile dikkati çeken Leonardo, aynı zamanda desenlerinin bitmişliği ile de eşsiz bir yeteneğe sahip olduğunu kanıtlamıştır.”

Haşim Nur Gürel
 
 
 
Maleviç ve Siyah Kare   Metin     Biyografi  


Kazimir Maleviç’in “Siyah Kare”(1913) adlı resmi 20. yüzyıl sanatının temel taşlarından biri olarak kabul edilir, Rus “avante-garde” sanatının öncüleri arasında yer alan sanatçının yapıtları tüm sanat dünyasını etkilemiştir. Maleviç, Çarlık döneminin zorlukları ve baskılarına rağmen hayatı boyunca sanatıyla değişik boyut ve ifadeleri kapsamlı bir şekilde irdeleyerek yeniliklere önayak olmuştur.
 
 
 
Amadeo Modigliani - Resim ve Heykel Retrospektif Sergisi   Metin     Biyografi  


Hacimsel etkiye önem vermeyen Modigliani, resimlerini renk düzlemlerinden oluşturmuş ve onlara, ikonalara has bir ifade kazandırmıştır. 14. yüzyıl İtalyan ressamlarının, bu dünyadan öte bir gerçekliği yansıtmasına benzer bir kopukluk ve dış gerçeklik ötesi bir deneyimi ifade etme arayışı ile, bazı resimlerinde karakteristik siyah konturu da terketmiş, renklerin hissettirdiği duygular, vücutların kıvranışları ve yüzlerdeki dalgın ifadeye odaklanmıştır. Onun sonsuzluğa bakan figürleri, onlarla aziz betimlemeleri arasındaki bağı kurar ve onları öte bir dünyaya ait kılar.
 
 
 
Toulouse Lautrec: Bohem Hayatın Görüntüsü   Metin     Biyografi  


Lautrec her şeyiyle bir kent insanıdır. Modern çağda oluşan, insanı dışlayan ve her şeyin pazara uyarlandığı bir kent ortamının marjinalidir o. Varlıklı olmasına karşın eksik bedeniyle itilmişlerin arasındaki yaşamı onun bilinçli seçimidir. Lautrec en sıkıntılı anlarında bile bu mekanlardan hiç kopmamıştır, varoluşunu da tükenişini de kent boheminde yaşamıştır hep -- Gerçekten böyle midir? Yoksa tüm bu yazılanlar sanatçının ölümünden sonra ona yüklenen birer görev midir? Ya da toplumun her dönem için bir kült yaratma histerisi midir? Değilse nedir?
 
 
 
Vincent van Gogh 150 Yaşında - Otoportreler ve Portreler   Metin     Biyografi  


Sergideki yapıtlar; tüm izlenimcilerin etkilendikleri Japon baskılarının(1) ve Vincent van Gogh’un Paris’te izlenimciler ve yapıtları ile tanışmasının izlerini taşırlar. Sergideki ilk otoportre ile onu izleyen sonrakilerin kıyaslanması ressamın paletindeki ve sürüş biçimlerindeki çarpıcı değişimin öyküsünü dilegetirir. Sergide 33 otoportre, Postacı Roulin ve aile fertlerini konu alan 6 yapıt, malzeme satıcısı Pere Tanguy’un 3 portresi, Dr. Gachet’in 2 ve onun karısının bir portresi yer almaktadır. Diğer 15 portre arasında Cezayirli askerler ve komutanları, bir çoban, ressamın annesi, bir bar sahibesi, bir sanatçı ve poz vermeyi kabul eden çeşitli genç kadınlar ve kızlar yer almaktadır.
 
 
 
Paul Gauguin - Otoportreler ve Portreler   Metin     Biyografi  


“Bir tablonun yapımı nerede başlar nerede biter? İnsanın içinde duygular kaynaşmaya başlayınca, bu duygular patlayınca ve bütün düşünce yanardağdan çıkan lavlar gibi çıkıp taşınca birdenbire yaratılan yapıtın çok keskin bile olsa büyük ve insanüstü bir patlayışı değl midir bu? Usun bilinçli hesaplarının bu patlayıştan öncesiyle bir ilgisi yoktur, ama insanın içinde yapıtın ne zaman başladığını kim bilebilir? Bu yapıt belki de bilinçsizliğin doğurduğu bir şeydir.”

“Beni düşündüren en önemli şey şudur: İyi bir yolda mıyım, çalışmalarımda gelişme var mı, sanat hataları yapıyor muyum? Çünkü maddeyle ilgili, tablo yapımıyla ve hatta tuvalin hazırlanmasıyla ilgili sorunlar gerçekten en son planda yer alır. Bunlar her zaman için düzeltilebilir değil mi?…”
 
 
 
Rodin: Modern Heykelin Öncüsü   Metin     Biyografi  


“Ben hiç bir şey icat etmedim”, diye yorumlar Rodin sanatını; “Ben sadece yeniden keşfediyorum. Sanatımın farklı veya yeni gözükmesinin sebebi, hedef ve yöntemlerimin gözden kaçmış olmasıdır. İnsanlar, antik zamanların heykel kurallarına geri dönüşü bir yenilik zannederek yanılıyorlar. Ben herşeye sembolik bir açıdan bakıyorum ve doğadan besleniyorum. Yunanlıları taklit etmiyorum. Bize bu antik heykelleri miras bırakanlar gibi düşünmeye çalışıyorum. Bugün, okullar onların işlerini taklit ediyorlar, ama önemli olan yöntemlerini yeniden keşfedebilmektir.”
 
 
 
Monet: Işığın Duyguyla İfadesi   Metin     Biyografi  


“Ben işimin kölesiyim; hep imkansızın peşinde koştum… Yaşamak için çok az zamanım kaldı. Bu zamanın tümünü, mükemmele ulaşabileceğim ve -eğer mümkünse- beni tatmin edecek bir şey yapabilmek umuduyla resme vermeliyim.” diyor Monet, 1918 yılında G. Berbheim-Jeune’a yazdığı mektubunda. Öldüğünde, yaptıklarından tatmin olmuş muydu bilinmez; fakat geleneksel resim anlayışına farklı bir bakış açısı getirerek Batı resim tarihinde bir çığır açtığı kesin.
 
 
 
Paul Cézanne: Ressamların Ressamı   Metin     Biyografi  


“...utangaçlığını, asosyalliğini, kuşkuculuğunu aşmak için kendisini en rahat edebileceği çocukluğunun ve ilk gençliğinin mekanlarında bir anlamda gizleyerek, yöresinin insanlarının dostlukları ile yetinerek, onu aşağılayan, dışlayan Paris'in onun dengesini bozan yıpratıcılığından kendini sakınmasının yanı sıra, resim dilinde de "doğadan resim yapmayı" ve "hiç kimsenin o güne dek yapmadığı ve belki de yapamayacağı" denli titiz, sabırlı ve geçmiş deneyimlerine her fırça tuşunda danışan ve onları aşan bir yaklaşımı benimsemesi disiplininin sonucu bir resimdir “cézanne resmi".”
 
 
 
Edgar Degas: Dansın ve Kadınların Ressamı   Metin     Biyografi  


Bu geç çalışmalarında, Degas, desene yaptığı vurguyu hafifletmiş, tabloları, ışıltılı kol ve omuz kıvrımlarından, sırttaki yumuşak, geçişli renk tonlarından ve canlı renkli, geniş kumaş alanlarından oluşan kompozisyonlara dönüşmüştür. Egzersiz yapan balerinlerin titiz betimlemeleri ve portrelerin cilalı yüzeyi artık çok geride kalmıştır.
 
 
 
Manet: Modern Yaşamın Ressamı   Metin     Biyografi  


Arka planı önemseme. Sadece ton değerlerine bak. Görüyor musun? Baktığında ve özellikle ne gördüğünü nasıl yorumlayacağını düşündüğünde, ki bir bakıma senin üzerinde bıraktığı etkinin aynısını izleyicinin üzerinde de bırakır; aramazsan orada, kağıdın üzerindeki çizgileri göremezsin, değil mi? Sonra, bütününe baktığında, somon balığının üzerindeki pulları saymaya çalışmazsın. Tabii ki saymazsın. Onları gri ve pembe yerine küçük gümüş sedefler olarak görürsün –doğru değil mi?-; şu somonun ortasında yer alan beyaz kılçığına ve sonra da sedefin gri gölgesine bak!
 
 
 
Rembrandt: Işık ve Gölgenin Ustası   Metin     Biyografi  


Rembrandt Harmensz van Rijn, kuşkusuz Hollanda’nın hatta 17. yüzyıl Avrupa’sının en önemli ressamlarındandır. ‘Işığın ressamı’olarak tanımlanan sanatçı, yaşamı boyunca düzenli olarak ürettiği otoportreleriyle ve kendine özgü sanatsal teknikleri ve ışığı ustaca kullanması ile tanınmıştır. Resimlerinde ışık ve gölgenin çarpıcı kullanımıyla yarattığı zıtlıkların, bireysel ve bütünsel anlamda insan ruhunun ve doğanın tezatlarını da yansıttığını söyleyebiliriz.
 
 
 
Van Eyck'den Warhol'a Resim Sanatı


Her ne kadar 'Araştırma Kaynakları' bölümümüzdeki 'Müzeler' bölümünden resmin büyük ustalarının önemli yapıtlarının imgelerine ulaşabilmek olanağı sağlanmışsa da, burada özet olarak rönesanstan günümüze yağlıboya resim geleneğini yansıtabilmek amacıyla genelde en ünlü ressamların en ünlü yapıtlarını seçerek oluşturulan bir seçki yapılmıştır. Van Eyck, Botticelli, Leonardo da Vinci, Pieter Bruegel, El Greco, Caravaggio, Rubens, Rembrandt, Valesques, Vermeer, İngres, Turner, Delacroix, Courbet, Millet, Manet, Monet, Degas, Renoir, Cezanne, van Gogh, ve başka uluslararası üne sahip sanatçıların yapıtlarına bu bölümden ulaşabilirsiniz.
 
 
 
Kitagawa Utamaro 250 Yaşında   Metin     Biyografi  


Kitagawa Utamaro, 1600-1867 yılları arasında Japonya’da hüküm süren Edo Dönemi’nde gelişen, genellikle mütevazı günlük yaşamı yansıtan ve benzersiz tahta baskılar ile tanınan popüler sanat dalı Ukiyo-e’nin, özellikle katı kurallar içinde yaşayan ve “courtesan” olarak adlandırılan saraylı kadınların karmaşık duygusal yapılarını yapıtlarına başarı ile aktarabilen en önemli temsilcileri arasında yer alıyor. Ukiyo-e sözcüğü "yüzen dünya" anlamında çevrilmektedir. Sözcük aynı zamanda "hüzünlü dünya" anlamına da gelebilecek ironik bir Budist kelime oyunudur. Ukiyo-e, Japon kent merkezlerindeki moda, yüksek yaşam standartları, bedensel zevkler gibi yaşam biçimlerine de verilen isimdir.
 
 
 
Modern Sanat ve Primitivizm   Metin  


Herbert Read’in “Modern Sculpture”da belirttiği gibi salt egzotik bir üslup olarak mı görülmelidir modern sanatta primitivizmin kullanılmasının nedeni yoksa antropologlara mı kulak verilmelidir? Eş deyişle primitivizmin altında yatan estetik kaygılar mıdır yoksa özellikle de sözlük anlamı açısından bakıldığında emperyalizmi meşru kılmaya mı yaramıştır primitivizm?
 

Eczacıbaşı Koleksiyonu

 
 
Eczacıbaşı Koleksiyonu'ndan Fikret Mualla Seçkisi   Metin  


“Ressamın sokaklarda gözlemlediklerini ilginç kurgular ve çok değişken yaratıcı renk armonileri ile çeşitleyen yapıtları ise onun o günkü ruh halinin kanıtları olarak da kabul edilebilirler. Ama görülen bir başka şey, ressamın hangi konuyu boyarsa boyasın yapıtına inanılmaz bir albeni katabilme becerisidir, bu ise hem onun yaşamını sürdürebilmesi – yapıtlarını satabilmesi- için olmazsa olmaz bir gereklilik olduğu gibi, onun yaşamının son anlarına kadar süregiden içindeki “sevgi açlığı”nın bir göstergesidir de…”
 
 
 
Eczacıbaşı Koleksiyonu'ndan Burhan Doğançay Retrospektifi   Metin  


Yaygın olarak sanıldığının aksine, Doğançay'ın sanatı hiç de soyut bir sanat değildir; son derece somut bire bir "insan izleri"nden yola çıkan, onları tualinde yineleyen, sonra da o izleri yaratan insanlardan birisi gibi - kendisini o sokak köşesinde hissederek veya varsayarak - müdahaleler yapan bir yaklaşıma sahiptir.
 
 
 
Eczacıbaşı Koleksiyonu'ndan 75 Resim   Metin  


Sanatın her alanıyla ilgili bir ailenin resim koleksiyonunun zaman içerisinde, farklı kuşaklardan çok sayıda birey tarafından oluşturulmuş olması öncelikli özelliği... Koleksiyonun yapıtlarının edinilme, korunma ve sergilenme süreçleri bir arada değerlendirildiklerinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin önde gelen bir sanayi kuruluşunun görsel sanatlarımıza yaklaşımının süreci de irdelenebilmekte...
 

Anasayfa | Koleksiyonlar | Sergiler | Araştırarak Öğrenmek | Etkinlikler | Araştırma Kaynakları
Sanatçı Sayfaları | Paneller | Bilgi & Haber | Site Haritası