Eğitim Projeleri  

Sanal Müze Ofisi  


Konferanslar  

Seminerler / Paneller  

Resim Yapmayı Öğreniyorum  

Resim Yaptırmayı Öğreniyorum  ) 

İnternet olanaklarını kullanarak, genç öğrenci kuşaklarımızın eğitimcilerine yardımcı bir ek kaynak olabilmek "Eczacıbaşı Sanal Müzesi"nin bir diğer en öncelikli hedefidir. Bu konuda sürdürülen "Sanal Müze Danışma Kurulu" toplantılarının sonucu olarak bir ilköğretim okulumuz ile bu konuda işbirliği yapılması kararına varılmıştır. "Eczacıbaşı Sanal Müzesi"nin "Resim Yaptırmayı Öğreniyorum" alt bölümünde resim öğretmenlerimize yönelik, özgün ve yurdumuzun yerel koşullarıyla uyumlu programların paylaşılması amaçlanmaktadır. Bu programlar gerçekleştirilene kadar yurtiçi ve yurtdışı benzer amaçlı sitelere linkler ile bu bölümün başlatılması öngörülmüştür.

Edu-orchard.net
   Sanat Eğitimi Dersleri
Eyes on Art
   Sanata Bakış
Fine Art on Line
   İnternette Güzel Sanatlar
Geometry Through Art
   Sanat ile Geometri
Kinder Art
   Çocuk Sanatı
Lesson Ideas for Art from Teachnet
   Sanat için Ders Düşünceleri
Lesson Plans and Art Activities
   Ders Planları ve Sanat Etkinlikleri
Teachers Helping Teachers
   Eğitimciler Eğitimcilere Yardım Ediyor
Art History Resources on the Web
   Sanat Tarihi Kaynakları
Artcyclopedia
   Sanat Ansiklopedisi
Island of Freedom
   Özgürlük Adası
M.A.Sullivan's Digital Imaging Project
   Dijital İmgeleme Projesi
Mark Harden's Artchive
   Mark Harden'in Sanat Arşivi
Masters of Photography
   Fotoğrafın Ustaları
Web Gallery of Art
   Sanatın İnternet Galerisi
Mother of All Art History Links Pages
   Sanat Tarihinin Anası
World Wide Arts Resources
   Dünyanın Sanat Kaynakları
Art History Network
   Sanat Tarihi Ağı
Art Teaching
   Sanat Eğitimi
National Gallery of Art NGA Kids
   Sanat Serüvenleri, Etkinlikler ve Projeler
Artchive
   Sanat Arşivi

Yenilikler & Öneriler Benim Koleksiyonum Beş Bölgeli Büyütme Uluslararası Sanat-Linkleri Sanatçı Atölyeleri Üyelik

Anasayfa | Koleksiyonlar | Sergiler | Araştırarak Öğrenmek | Sanat Takvimi | Etkinlikler | Araştırma Kaynakları | Sanatçı Sayfaları | Paneller | İletişim | Bilgi & Haber | Sanal Müzeye Katkı | Site Haritası