Eğitim Projeleri  

Sanal Müze Ofisi  


Konferanslar  

Seminerler / Paneller  

Resim Yapmayı Öğreniyorum   ) 

Resim Yaptırmayı Öğreniyorum  


İnternet olanaklarını kullanarak, genç öğrenci kuşaklarımızın görsel eğitimlerine katkı yapabilmek, onların görsel belleklerini zenginleştirip, çevre estetiği bilincine sahip kılabilmek "Eczacıbaşı Sanal Müzesi"nin en öncelikli hedefidir. Bu konuda sürdürülen "Sanal Müze Danışma Kurulu" toplantılarının sonucu olarak, bir ilköğretim okulumuz ile bu konuda işbirliği yapılması kararına varılmıştır. "Eczacıbaşı Sanal Müzesi"nin "Resim Yapmayı Öğreniyorum" alt bölümünde ilköğretim öğrencilerimize yönelik, özgün ve yurdumuzun yerel koşullarıyla uyumlu özgün programların yer alması amaçlanmaktadır. Bu programlar gerçekleştirilene kadar yurtiçi ve yurtdışı benzer amaçlı sitelere linkler ile bu bölümün başlatılması uygun görülmüştür.


The Alphabet of Art
   Sanat Alfabesi
Elementary Art Lessons
   Temel Sanat Dersleri
Fun Things for Kids to Do
   Çocuklar için Eğlenceli Şeyler
Dot Paint
   Nokta Boyama
Mac's Coloring Book
   Mac'in Boyama Kitabı
Graphics Den
   Grafik Yuvası
Elements of Art through Photography
   Fotoğraf ile Sanatın Öğeleri
Abstract-art.com
   Soyut-sanat
Art History New York
   Sanat Tarihi - New York
Art History Resources on the Web
   İnternette Sanat Tarihi Kaynakları
Art Magick
   Sanatın Büyüsü
Artboy
   Sanat Çocuğu
Bert Christensen's Fine Art Menu
   B. Christensen'in Güzel Sanatlar Menüsü
Mark Harden's Artchive
   Mark Harden'in Sanat Arşivi
Masters of Photography
   Fotoğrafın Ustaları
Web Gallery of Art
   Sanatın İnternet Galerisi
Wet Canvas! Cyber Living for Artists
   Islak Tual! Sanatçılar için Siber Yaşam
WWW Pop Art
   WWW Pop Sanatı
Art Teaching
   Sanat Eğitimi
National Gallery of Art NGA Kids
   Sanat Serüvenleri, Etkinlikler ve Projeler
Artchive
   Sanat Arşivi
China Paint
   Çin Boyası

Yenilikler & Öneriler Benim Koleksiyonum Beş Bölgeli Büyütme Uluslararası Sanat-Linkleri Sanatçı Atölyeleri Üyelik

Anasayfa | Koleksiyonlar | Sergiler | Araştırarak Öğrenmek | Sanat Takvimi | Etkinlikler | Araştırma Kaynakları | Sanatçı Sayfaları | Paneller | İletişim | Bilgi & Haber | Sanal Müzeye Katkı | Site Haritası