Eğitim Projeleri  ) 

Sanal Müze Ofisi  


Konferanslar  

Seminerler / Paneller  

Resim Yapmayı Öğreniyorum  

Resim Yaptırmayı Öğreniyorum  

 • Projeye Katılan Eğitmenlerin Raporları - Pınar Çelik • Çocuk İmgeleri ve Portreler Eğitim Çalışmaları

  Bu seneki Eczacıbaşı eğitim çalışmalarında seçilen çocuk imgeleri ve portrelerle ilgili aşağıda verilen izlenimler edinilmiştir:

  Çocuk İmgeleri

  Öncelikle bu resimlerin diğer fotobloklardan farklı boyutlarda irili ufaklı ve orijinal resim olmaları çocuklarlın ilgisini direkt olarak bu tarafa çekmiştir. İçlerinde ise gözle görülür ölçüde en büyük beğeniyi İrfan Önürmen'in resminin kazandığı gözlemlenmiştir. Kızın ressamın odasını dağıttığı, aynadaki kişilerin annesi ve babası olduğu ve tartıştıkları, annesinin kıza odayı dağıttığı için bağırdığı, kızın gözlerinin morardığı (dayak yediği) verilen ilginç cevaplar arasındadır. Bu resimde, "atölye" , "eskiz", "şövale", "resim önlüğü", neden boyaların karışık olarak kullanıldığı, ressamın bunu bilinçli bir tercihle yapığı anlatılmıştır.

  Mahmut Celayir'in resmi ilgi çeken diğer bir resimdir. Bu resimde ise kadının utancından yüzünü kapattığı, direğin sınır olduğu, direğin karda yollarını kaybetmemek için yapıldığı tarladan eve döndükleri, çocuğun bir suç işlediği için geriden geldiği verilen ilginç cevaplar arasındadır. Uzaklık-yakınlık, perspektif, vuruşlu boya kullanımı, gölge konuları anlatılmıştır.

  İlk bakışta genelde anlamakta zorlandıkları ama üzerine konuştukça açıldıkları Özdemir Altan'ın resminde; çocuğun insanla teknolojinin birleşimi olduğu, çocuğun makinelere dur dediği, teknolojinin Allah'ın bir lütfu olduğu, makinenin çocuğu kesip saça dönüştürdüğü, çocuğun teknolojinin içinde doğduğu, bebeğin teknolojiden kaçmaya çalıştığı, teknolojinin hergün ilerlediği, çocuğun teknolojinin içinde yok olacağı verilen ilginç cevaplardan bazılarıdır.

  Özdemir Altan'ın resminde teknoloji kavramı, resmin üzerine düşülüp hayal kurulduğunda her resmin yorumlanabileceği, resimle nasıl bağlantılar kurabileceğimiz konuları aktarılmıştır.

  Aydın Ayan'ın resminde ise, köy yaşamından, ressamın neden soluk renkler kullandığından, bu görüntüyü neden tercih ettiğinden, geçmişe ait bir görüntü olduğunu nerden anladığımızdan bahsedilmiştir.

  Osman Hamdi ve Çocuk Portreleri

  Bu bölümde resimler genel olarak anlatılmış, çocukların ilgisi çabuk dağıldığı için tek tek üzerlerinde durulmamıştır. Öncelikli olarak Osman Hamdi'nin sanatından ve sanatçılığından, İstanbul Arkeoloji Müzesi'nden, Mimar Sinan Üniversitesi'nden bahsedilmiş, portre kavramı ayrıntılarıyla anlatılmıştır.

  Otoportreler

  Bu bölüm de yine genel olarak anlatılmış, genelde çocukların ilgisini çeken otoportreler ve sanatçılar üzerinde durulmuştur. Otoportre kavramı, otorportrenin aynadan yada fotoğraftan yapılabileceği, sanatçının fiziksel özellikleri yanında kişisel özelliklerini ve ruh durumunu barındırdığı, genel yaşam tarzı hakkında da ipucu verdiği, renk kullanımları, gölgelendirme, arka fon konuları anlatılmış, resim etiketleri okutularak hem çocukların etiket okuması öğretilmiş hem de sanatçıları tanımaları sağlanmıştır.

  Genel Değerlendirme

  Bu seneki eğitim çalışmalarında en heyecan verici olanı otoportre kavramı anlatıldıktan sonra çocukların kendi otoportrelerini yapmaları için standa ayna koyulmuş olması ve çocuklara öğrendiklerini birebir uygulama fırsatı verilmiş olmasıdır. Bu çalışmadan çok yaratıcı sonuçlar alınmıştır. Ancak çoğu zaman çocukların kendilerine benzetememe endişelerini yıkmak zor olmuştur.

  Orijinal resmin azlığı ve porte-otoportre resimlerin çokluğu resimler üzerine yapılan konuşmaları çocuklar açısından kısırlaştırmış, hayal güçlerini kullanmalarına pek olanak vermemiştir. Ancak bunun yanında eğitimcinin tek bir konuyu rahatça anlatabilmesi ve konunun dağılmaması açısından işini kolaylaştırmıştır.

  Eğitimcilerin sayıca azlığı, eğitimcileri pik saatlerde yorsa da aynı zamanda dikkatli, planlı ve iş bölümü içinde çalışmalarını sağlamış, genel olarak yük eşit olarak paylaşılmıştır. Grubun daha önce birlikte eğitim vermiş olmaları, birbirlerini iyi tanıyor olmaları; çok uyumlu ve eğlenerek çalışmalarını sağlamıştır.

  Proje yöneticilerinin denetimi grubun kendi içinde bırakması ve pozitif yaklaşımları, eğitimcilerin moralinin yüksek olmasına ve sorumluluk duygularının artmasına ve huzurlu çalışmalarına sebep olmuştur. Tüm bunlar göz önüne alındığında gerek konunun az ve öz olması gerek ise çalıştırıcılar ve yöneticilerin uyumlu çalışması eğitim çalışmalarını bir adım daha ileriye taşımıştır.  Yenilikler & Öneriler Benim Koleksiyonum Ödüllü Bulmaca Beş Bölgeli Büyütme Uluslararası Sanat-Linkleri Sanatçı Atölyeleri Üyelik

  Anasayfa | Koleksiyonlar | Sergiler | Araştırarak Öğrenmek | Etkinlikler | Araştırma Kaynakları | Sanatçı Sayfaları
  Paneller | Bilgi & Haber | Site Haritası