Eğitim Projeleri  ) 

Sanal Müze Ofisi  


Konferanslar  

Seminerler / Paneller  

Resim Yapmayı Öğreniyorum  

Resim Yaptırmayı Öğreniyorum  

 • Projeye Katılan Eğitmenlerin Değerlendirmeleri
 • Filiz Berk Doğutürk, Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi, Sanat Yönetimi Programı

  14. Tüyap Sanat Fuarı
  Eczacıbaşı Sanal Müze Eğitim Projesi ve Fuar Değerlendirmesi

  23 Ekim- 31 Ekim 2004


  14. İstanbul Sanat ve Kitap Fuarı Üzerine
  Bu yıl 14.'sü düzenlenen İstanbul Sanat Fuarı, Türkiye'de resim ve heykel sanatının vardığı noktayı ve aynı zamanda gelişmekte olan yapısını, gelenekselleşmiş anlamda bir çağdaş plastik sanatlar etkinliği olarak, sanat izleyicisiyle buluşturdu.

  14. İstanbul Sanat Fuarı'nın geçmiş yıllara oranla daha geniş bir katılımı hedeflediği ve kurumsallaşma adına köklü bir yapılanmanın gerektirdiği amaçlar doğrultusunda adımlarını belirlediği görülmektedir.

  Bu amaçlarla yola çıkıldığının göstergeleri olarak; geçmiş yıllarda katılımcı galeri sayısının ortalama 55'ten bu yıl 118'e ulaşması ve uluslar arası galerilerin katılımının sağlanmasıyla; Türk Plastik Sanatları adına Türk sanatçıların ve galerilerin, yabancı sanatçılar ve galerilerle tanışıklığının sanatsal anlamda bir paylaşımı, bilgi alışverişini ve kültürel dayanışmayı körüklemesinin; önümüzdeki yıllarda sanat ortamı çalışmaları için bir temel oluşturacağı görüşündeyim.

  Bu yıl "Kültürde, Sanatta ve Edebiyatta Komşuluk" teması altında birleşen sanat ve kitap fuarı katılımcıları arasında yabancı yazarların, yayıncılar birliği temsilcileri ile Roma Galericiler Birliği'nin 22 sanat galerisiyle katılımı "uluslar arası" anlamda sanatsal paylaşım niteliğindedir.

  14. İstanbul Sanat Fuarı'nda Türk resim sanatı tarihinin önde gelen isimlerinin çalışmalarını yakından görebilmenin keyfi ( ve elbette ki önemi ve anlamı) dışında, genç yeteneklerin ( Mimar Sinan Üniversitesi-Resim Bölümü, Yıldız Teknik Üniversitesi-Sanat ve Tasarım Fakültesi ve Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi) farklı türlerdeki çalışmaları ve bu çalışmaların dinamizmi de fuar atmosferini olumlu yönde etkilemiştir.

  Bununla birlikte, Türk plastik sanatlarının geleneksel ve yenilikçi yaklaşımlarının izlenebilmesi ;- ki bu başta sanat öğrencileri olmak üzere sanat izleyicisi için de yalnızca belirli zamanlarda elde edilen bir şans niteliğinde!- fuarları, adeta "geçici müze" ler olarak akın edilen yerlere dönüştürüyor. Bu, "sanatın yaygın biçimde izlenmesi", "Plastik sanatların güncelleştirilmesine yönelik işlevlerin sürdürülmesi" ve bu gelişmelerin "organizasyon ve kurumlaşma çabalarına katkı sağlaması" gibi olumlu yönde gelişen amaçların yanında, olumsuz anlamda Türkiye'nin henüz bir çağdaş plastik sanatlar müzesine sahip olmayışını da akla getirmiyor değil...

  Kıymet Giray'ın " görkemli sanat organizasyonları" olarak nitelediği sanat fuarlarına iyi bir örnek oluşturan İstanbul Sanat Fuarı, "geçici müze" niteliğinde olsa da, gelecekte ülkemizde de, yine Kıymet Giray'ın deyişiyle "büyük düzenlemeler olan müzeler" biçiminde yerini alacak olan kent müzeleri için kurumlaşma çabaları ve yeni kitleleri kazanmak açısından çok önemli bir görevi yerine getirmektedir.

  Bu anlamda sanat fuarlarının giderek, her kesimden insana değinmesi, "o insanları kendi içeriğine katarak" yeni kitleleri kazanması, toplumsal olarak ve eğitim açısından geri kalmış kesimleri kendine çekmesi - Fleming'in de belirttiği gibi asıl hedef kitle artık bu kesim olmalıdır- , bu sayede sanatın daha anlaşılabilir olması için toplumsal bilincin yaratılması ve en nihayetinde sanata katılımı,desteği ve sanat sevgisinin temeli olan sanatsal bilinci oluşturmaya yönelmesi gereklidir.

  Eczacıbaşı Sanal Müze Katılımı Görsel Sanatlar Eğitim Projesi Üzerine

  14. İstanbul Sanat Fuarı'nın önemli katılımcılarından biri olan Eczacıbaşı Sanal Müze'si üç yıldır devam ettirdiği 6-14 Yaş Görsel Sanatlar Eğitim Projesi' ni bu yıl da gerçekleştirdi.

  Eğitim ve öğretimde sanat organizasyonlarının, müzelerin rolünün ülkemizde henüz tam anlamıyla yapılanmamış olması bu tür projeleri sekteye uğratsa da; Eczacıbaşı Sanal Müze'nin bu anlamda attığı adım , köklü ya da yapılanmakta olan müzelerde gelecekte yaygınlaşacak olan eğitim projeleri açısından bir yapı taşı niteliğindedir. Öncelikle Sanat Yönetimi öğrencisi olarak böyle bir projede görev aldığım ve bu projeye katkıda bulunma fırsatını biraz olsun elde ettiğim için mutluyum. Eğitim projeleri, müze ya da sanat organizasyonlarında uzun ya da kısa vadeli ilgi çekici programlarla geliştirilerek, sanatın eğitim açısından etkili bir şekilde kullanılmasını ve genç kuşaklar hedef alınarak kültür düzeyinin yükseltilmesini amaçlar.

  Bu anlamda Eczacıbaşı Sanal Müze'si Görsel Eğitim Projesi, 6-14 yaş arası çocukların algılama ve bilgi düzeyine göre hazırlanan bilimsel veriler eşliğinde, onlara sanatı duyumsama, sanat yapıtlarını anlama ve değerlendirme ile bunu duyularını kullanabilme ve kavramları geliştirebilme doğrultusunda kullanabilme yetisini kazandırmayı amaçlamaktadır.

  Bu amaca yönelik çocuklarla yapılan çalışmalarda, çocukların sergi ortamına ilk girdikleri anda, bu uygulamayı zorunlu olarak algıladıklarını gösteren yüz ifadelerinin altında gizli bir merak fark ediliyordu. Ancak daha sonra eğlenceli ve hoş bir sohbet havasında yapıtların karşısına geçildiğinde ya hep bir ağızdan ilk akıllarına geleni haykırıyorlar ya da sessizce yapıta odaklanıyorlar...

  İki bölümden oluşan sergi düzenlemesinde bir bölümde Burhan Doğançay yapıtları, devam eden bölümde ise Nuri İyem, Filiz Tokcan, Bedri Baykam, Arzu Başaran, Şükriye Dikmen, Eren Eyüboğlu, Kezban Arca Batıbeki yapıtları "Kadın İmgeleri" konu başlığı altında sergilendi.

  Genel olarak, Burhan Doğançay yapıtlarını görür görmez çocukların tepkisi gizli, sır dolu, ürkütücü ama renkli olmaları üzerinde yoğunlaşıyordu. Özellikle "Geceyarısı Mavisi" ve "Ölü Et" karşısında heyecanla tepkiler veriyorlar ve iki, üç cümlelik küçük hikayelerle gördüklerini dile getiriyorlardı.

  Burhan Doğançay kapılarının ardında genellikle canavarların, cadının, perilerin olduğunu; evlerin terkedilmiş, içi bomboş ya da tam aksine kapıların ardında başka bir boyut olduğu ya da ressamı çok mutsuz olduğu için ve kimsenin girmemesi için kapıyı kilitlediği (Geceyarısı Mavisi) gibi varsayımlarda bulunuyorlardı.11 yaşındaki bir çocuk "Geceyarısı Mavisi"e bakarak ilginç bir yorum yaptı. Ona göre ressam hiçbir varlığın içeride serbestçe dolaşmaması için kapıyı kilitlemişti.

  "Ölü Et" e bakıp gülmekten konuşamayan bir çocuk "içeride bangır bangır müzik dinleyenler var" derken çok eğleniyordu...

  Diğer bir çocuk ise"Ölü Et" deki kapının ardında "kendini göstermek isteyen ama başaramayan bir bilim adamının tavanında örümcek ağları olan laboratuarı" olduğuna neredeyse emindi.

  "Sünnetçi" ve "Ölü Et" adlı yapıtları yan yana gören çocuklar "Ölü Et" teki kapının "Sünnetçi" deki bir inşaat yerine, bir resim atölyesine ya da bir sokağa açıldığı konusunda da hemfikir oldular..

  "Kusursuz Görüş" adlı yapıtın önünde duran bir 5.sınıf öğrencisi ise, "Sadece insanlar kusursuz bir görüşe sahip değil diğer canlılar da kusursuz bir görüşe sahip olabilir. Sanatçı bize bunu göstermeye çalışmış." diyerek son noktayı koydu. Diğer bir çocuk resmin üzerine yapıştırılan gözlüğe dikkat etmiş olmalı ki "bu gözlük işin esprisi" diyerek başka bir noktaya parmak basıyordu.

  "Kadın İmgeleri" bölümünde Filiz Tokcan'ın resmi ilgi çeken yapıtlar arasındaydı.Genel olarak arkası dönük ve boynunu bükmüş pencereden bakan kadının mutsuz olduğu düşünülse de, grup içerisinde tek bir çocuk farklı olarak kadının mutlu olma ihtimalini de öne sürüyordu.

  Bedri Baykam'ın "Soyut Çıplak" resminde ruhlar ve hayaletler gören 7 yaşındaki bir çocuk etiketi okuduktan sonra " Soyut çıplak mı aa ben de ruh muh demiştim zaten" diye haykırarak önceden bilmiş olmanın keyfini yaşıyordu.

  Nuri İyem'in "Köylü Kadınlar" adı yapıtında 10 yaş grubu çocuklara ön arka ilişkisini anlatmaya çalışırken; en önde, size en yakın olan nedir sorusuna bir çocuğun zekice "şu kadının kocaman burnu" yanıtı ilginç ve esprili yanıtlar arasındaydı.

  Arzu Başaran'ın gizli portresini neredeyse bütün çocuklar gördüler. 7 yaşında bir çocuk bu resmi ilk bakışta eski bir fotoğrafa benzetti. Nedenini ise, sarı tonların hakim olması ve görüntünün silik olması olarak açıkladı.

  Şükriye Dikmen'in resimleri üzerinde çocuklar, kadınların yaşları, kim oldukları ve ne yaptıklarına dair kafa yordular. Gözler birbirine benzetildi. Resimlerdeki anatomik deformasyonlar ilgilerini çekti.

  Nuri İyem'in "Sarı Çıplak" adlı yapıtı için hoş bir masal uydurdu çocuklar.. "Karanlıkta bir deniz kızı, bir kayanın üzerinde duruyor.Üzerine deniz fenerinden ışık vuruyor.Ama korsanlar onu yakalamaya çalışıyorlar.Bu yüzden mutsuz ve yaralanmış galiba,çünkü gözlerini kısmış ama yine de mutlu.."

  "Boynu Bükük Köylü Kızı" adlı yapıtta kendilerini o kızın yerine koydular. Kimisi şivesiyle dalga geçildiği için, kimisi fakir oldukları için, kimisi giysileriyle alay edildiği için mutsuzdu. Orda öylece boyunları bükük düşündüler.

  Sonra "Köylü Kadınlar" oldular. Neredeyse birbirleriyle konuşmuyor gibiydiler resimde, birbirlerine bakmıyorlardı, balkon gibi bir şeyin üzerinde duruyorlardı, belki de köyün güzelliğine bakıyorlardı.

  Resimlerin içinde dolaştılar ve kuşkusuz bu onlar için unutulmaz bir deneyim oldu.

  Sergi turu sonrasında yapılan resimlerde çocukların bir kısmı gördüklerini kendince aktarırken, bir kısmı da yalnızca kendisi ve kağıdıyla baş başa kalmıştı. Çocukların çalışma biçimleri genel olarak ne yapacağını kafasında oluşturabilme ve özgüven içeren bir tavırla yaptığı işe odaklanma olarak gözlemlendi. 6-7 yaş çocukları şarkı söyleyerek, konuşarak, yaptığı şekilleri konuşturarak çalışıyorlar. 8-14 yaş arası çocuklar ise, genel olarak plan yapabiliyor, yardımcı araç gereçleri seçtikleri konuya uygun kullanabiliyorlardı.

  Tüyap Sanat ve Kitap fuarının, diğer bir ifadeyle oldukça önemli olan bu sanat organizasyonun şehir merkezinden böylesine uzak olması, ayrıca böyle bir yapının, onun merkezi yapısını öne çıkaracak diğer kamusal yapılarla (kültür ve sanat merkezleri v.s) çevrelenmemiş olması gibi nedenlerle fuara ziyaretçi katılımı önceki yıllara oranla azalmış görünüyor.

  14. Tüyap Sanat ve Kitap Fuarı Eczacıbaşı Sanal Müze Katılımı, 6-14 Yaş Görsel Eğitim Projesi'ne Beylikdüzü, Avcılar,Çatalca ve Sultanbeyli semtlerindeki okullardan katılım oldu. İstanbul'un diğer semtlerindeki okulların da katılımını özendirici çalışmalarla Görsel Eğitim Projesi'nin yaygınlaşması ve daha çok eğitim kurumuna ulaşması sağlanabilir.

  Sergi turuyla başlayan ve resim /kolaj çalışmalarıyla devam eden proje içeriği, sergi turunun, çocukların mekanla daha rahat ilişki kurmasını sağlayacak farklı bir mekan düzenlemesi ile ya da sunulan malzemelerin daha çeşitli olmasıyla amacına daha uygun olarak gelişebilir.Bu anlamda Eczacıbaşı Sanal Müze Standı'nın , çocuklara özgürce hareket etme olanağı veren bir mekan olarak, iyi bir tasarı olduğunu düşünüyorum.

  Bununla birlikte Görsel Eğitim Proje'sinin öneminin anlaşılması, yaygınlaşması ve devamı için gerekli olan ipuçlarını barındıran geri dönüşümün de projeye katılan okullarla, öğretmenlerle ilişkinin devamında yer aldığı görüşündeyim.

  Çocuklar için, Kitap ve Sanat Fuarı'nda geçirilen birkaç saat yalnızca küçük bir anı olarak kalmamalı, aksine onları tetikleyen, düşündüren, keşfettiren, duygulandıran ve bir sonrakine koşturan bir sürece dönüşmeli...

  Eczacıbaşı Sanal Müze Katılımı 6-14 Yaş Görsel Eğitim Projesi Günlüğü

  23 Ekim 2004/ Cumartesi
  7-8 Yaş Grubu

  Bedri Baykam: Soyut Çıplak

  Yorumlar:
  * Kenarlarda kullanılan siyahlar sinirli bir ruh durumunu yansıtıyor.
  * Sol taraftaki lekeler hayalet gibi...
  * Boya sürüşleri parmakla yapılmış gibi sanki...
  * Kadının saçlarında boyalarla yapılmış kabartılar var.
  * Resmin sağ tarafındaki insan figürüne benzeyen lekeyi zombiye benzettiler.
  * Kadın da zombiye bakıyor.

  Arzu Başaran: İsimsiz

  Yorumlar:
  * Gözler var ama silik bir resim ..Gözler ve kaşlar belli ama..
  * Sanki ağlıyor gibi ve gözlerinden kan akıyor gibi...

  Eren Eyüboğlu: Boynu Bükük Köylü Kızı

  Yorumlar:
  * Mutsuz, saçları dağınık..
  * Renkler mat, canlı olsaydı sevinçli olurdu.
  * Hayalinde canlandırdığı bir yerde duruyor.
  * Bu kız ressamın kızı olamaz çünkü ressamların köylü kızı olmaz...
  * Tarlada, toprak üzerinde küçük bir evde yaşıyor olabilir.
  * Üzgün çünkü ailesinden kötü tepki görüyor.

  Nuri İyem: Sarı Çıplak

  Yorumlar:
  * Deniz kızı, sağ tarafındaki leke korsan gemisi, hatta gemici düğümü..
  * Korsanlar deniz kızını yakalamaya çalışıyorlar.
  * Karanlık çünkü gece, denizkızları gündüzleri çıkmaz zaten..
  * Kıza bir ışık vuruyor deniz fenerinden..
  * Bir teknede olabilir, ya da kayanın üzerinde..
  * Çizgi filmlerdeki gibi...
  * Yaralanmış, gözlerini kısmış; ama mutlu..
  * Resmin Adı: "Denizlerin Prensesi" olabilir..

  Nuri İyem: Köylü Kadınlar

  Yorumlar:
  * Asmalı Konak dizisindeki kadınlara benziyorlar.
  * Köydeler
  * İki adam bu köyü araştırmaya geliyor
  * Uzakta adalar var, deniz var.

  Kezban Arca Batıbeki: Atlı Kadın ve Kaplan

  Yorumlar:
  * Kadın birisinden öç almaya çalışıyor.
  * Ormanlar kralı kadın!
  * Kadın sinirli, çünkü kaşlarını çatmış...

  Şükriye Dikmen: Kadın/ Turuncu Elbiseli Kız/ Kadın Portresi

  Yorumlar: (sırasıyla)
  * Bakımlı bir kadın, küpesi var, kolyesi var. Diğerlerine göre daha yaşlı, gözlerinin altında çizgiler var.(1)
  * Hepsi birbirinden farklı ama gözleri benziyor.(2)
  * Daha genç ve gülüyor. Sergideki tek gülen resim..(3)


  24 Ekim 2004/ Pazar
  12 Yaş Grubu

  Burhan Doğançay: Duvar 71

  Yorumlar:
  * Düşüncelerini dışa yansıtmak için duvarları, kağıtları kullanmış.
  * Amerikan futbol formasının yırtılması gibi...
  * Soyut bir resim...

  Burhan Doğançay: Kalbinle Duy

  Yorumlar:
  * Koyu renkler kullanarak derinliği ifade etmiş sanatçı..
  * Işık-gölgeyle hacim yaratmış..
  * Kağıdın kıvrılmasını boyayla ifade etmiş...

  Burhan Doğançay: Buz Hokeyi

  Yorumlar:
  * Resimde kağıtlar var..
  * Yazılar var...
  * Amerika'nın resmi..
  * Karton da kullanılmış..
  * Duvar yıkılmış; adamın kafası duvardan çıkmış.

  Burhan Doğançay: Kusursuz Görüş

  Yorumlar:
  * Canlı varlıkları kullanmış..
  * Canlı varlıkların duygularını ifade etmeye çalışmış.
  * "Gözlük" işin esprisi..
  * İnsanla maymunu birleştirmiş, bence evrim teorisini düşünmüş olabilir ..
  * Resmin Adı: "Canlı Gözleri".

  Burhan Doğançay: Geceyarısı Mavisi

  Yorumlar:
  * Kimse girmesin diye kapıyı kilitlemiş.
  * Ressam mutsuz o yüzden içeri kimsenin girmesini istemiyor.
  * Ressam mavi rengi sevdiği için maviye boyamış.
  * Zincirler süs olsun çocuklar beğensin diye koyulmuş..
  * Kapı düşmesin diye kilitli.
  * Kapının arkasında hiçbir şey yok belki de...

  Burhan Doğançay: Ölü Et

  Yorumlar:
  * Bu kapının arkasında çete var.
  * İçeride kendini göstermek isteyen ama başaramayan bir bilim adamının tavanında örümcek ağları olan laboratuarı var..
  * İçeride satenistler olabilir..

  Nuri İyem: Köylü Kadınlar

  Yorumlar:
  * Kadınlar önde duruyor.Arkada dağlar,denizler var.
  * Fakir değiller, kızın boynunda altın var.
  * Ağaçlar,dağlar, çiçekler var.
  * Köydeki insanlar az kişi oldukları için birbirlerini tanıyorlar.


  25 Ekim 2004/ Pazartesi
  7-8 Yaş Grubu
  Burhan Doğançay: Barbra

  Yorumlar:
  * Adam bazı şeyleri yırtmış üzerine resim yapmış.
  * Kaplumbağa var.
  * Parçalanmış göz....
  * Kağıtları kesip yapıştırmış.

  Burhan Doğançay: Buz Hokeyi

  Yorumlar:
  * Duvara reklam kağıtları yapıştırmış.
  * Adamın kulaklarını kesmiş.
  * Amerikan serserilerini resmetmiş.
  * Duvar gibi, tuğlalar var, boyanın üzerindeki kabarcıklar tuğla gibi...

  Burhan Doğançay: Duvar 71

  Yorumlar:
  * Sayılar var.
  * 5 rakamı ve 6 rakamı var. 65 rakamı var.
  * Uçak var.
  * Yırtılmış gibi.
  * Islanmış gibi duran yer gölge aslında...

  Burhan Doğançay: Kalbinle Duy

  Yorumlar:
  * Kağıtları kesip yapıştırmış ressam...
  * Gerçekten kıvrılan kartonlar yok, renklerle yapılmış.

  Burhan Doğançay: Kusursuz Görüş

  Yorumlar:
  * Korku anlatılmış.
  * Ormandaki kötülüğün görünüşü.
  * Mumya var
  * Sanatçı "Biri bütün kötülükleri, iyilikleri, her şeyi görür" demek istemiş.
  * Gözlük var.
  * Vahşi bir adam var.

  Burhan Doğançay: Ölü Et

  Yorumlar:
  * Kapının arkasında başka bir boyut var.
  * Gizli bir geçit gibi..
  * Canavarlar, haydutlar, hayaletler, yarasalar, casuslar var içeride..
  * İçeride eğlence de olabilir..
  * Eski bir kapı...
  * İçeride kemikler var..

  Burhan Doğançay: Sünnetçi

  Yapıtlar:
  * Markalar var.
  * Hırsızın kaçış yeri...
  * Odaların planına benziyor.
  * Bir hapishane ve hapishanenin krokisi..
  * "xxxx" işaretleri, kaçmaya çalışan mahkumun duvara yaptığı işaretler..
  * "Ölü Et" teki kapı açılınca buraya giriliyor.
  * Burası bir hastane de olabilir.
  * Sarı kutular koyu sarıdan açık sarıya doğru gidiyor..
  * Burası bir resim atölyesi de olabilir..


  26 Ekim 2004/ Salı
  11 Yaş Grubu

  Burhan Doğançay: Geceyarısı Mavisi

  Yorumlar:
  * Hiçbir varlığın içeride serbestçe dolaşmaması için kilitlenmiş bir kapı...
  * Bu gerçek bir kapı değil, ressam kapıya benzetmek için kapı gibi yapmış.

  Burhan Doğançay: Kusursuz Görüş

  Yorumlar:
  * Önemli insanların gözleri...
  * Gözler dünyanın güzelliklerini görebilmemiz için..

  Burhan Doğançay: Kalbinle Duy

  Yorumlar:
  * Ressam resmin ortasını yırtıp içerideki ana temayı göstermeye çalışmış.
  * Gazete kağıtlarını ve kartonları yapıştırmış.
  * Boyayla gölge gibi yapmaya çalışmış.
  * "İnsanlar her şeyin içini açarak görmeli" yi anlatmak istediği için resmin ismini kalbinle duy koymuş.

  Burhan Doğançay: Duvar 71

  Yorumlar:
  * Sayılar var.
  * Yırtılmış kağıt var gölge yırtılmış kağıdın gölgesi..
  * Bu resimde sadece boya kullanılmış.
  * Gölge boyayla yapılmış.

  Burhan Doğançay: Ölü Et

  Yorumlar:
  * Kralın kapısı..
  * Cennet kapısı..
  * Yazılar var..
  * 87 yazıyor..
  * Kilitli kapı..
  * Yazılar sprey boyayla yazılmış..
  * Bu kapı cehenneme açılıyor.

  Burhan Doğançay: Sünnetçi

  Yorumlar:
  * Sünnetçinin evi..
  * Resmin gri yerleri beton gibi..
  * Pencereler var, ışıklar yanıyor.

  Burhan Doğançay: Geceyarısı Mavisi

  Yorumlar:
  * Hapishane kapısı..
  * Mühür vurulmuş; çünkü deprem olmuş ve ev yıkılmak üzere olabilir.
  * (Resmin yüzeyindeki,kapının üzerine yapıştırılan yuvarlak delik) sineklik olabilir.
  * Bu resimler buraya nasıl getiriliyor?

  Burhan Doğançay: Kusursuz Görüş

  Yorumlar:
  * Terörist gözleri..
  * İlgi çekmek için gözleri çizmiş.
  * Daha değişik bir şey olsun diye yapmış..
  * Boya dışında kağıt kullanmış.

  Burhan Doğançay: Kalbinle Duy

  Yorumlar:
  * Patlamış resim!
  * Bir şeyi kapatmak istiyor ama yırtılmış..
  * Gölgeyi koyu renkle yapmış.
  * Gizli bir şey var onu kapatmaya çalışıyor sanatçı..
  * Gizli duvar gibi....
  * Yabancı insanlar var.
  * Karışık bir resim..
  * Bir kız bale yapıyor.
  * Karton ve gazete kağıtları kullanılmış.
  * Ortasında deniz manzarası var. Ya da su kayağı.
  * "Karışık Gazete" , "Karışık Manzara"

  Burhan Doğançay: Buz Hokeyi

  Yorumlar:
  * Canlı renkler var.
  * Tuğlalar var.
  * Ara sokaklardaki duvarlara benziyor.
  * İngilizce yazılar var.
  * Türkçe yazmamış çünkü Amerika'ya gitmiş..
  * Renkli taşlar var.
  * Taşlar boyanmış, yerleştirilmiş.

  Burhan Doğançay: Barbra

  Yorumlar:
  * Adamın beynini kesmiş.
  * Kız var. Denizde yüzüyor.
  * Frankestian gibi bir adam, dişlerinden ve yüzünden anlaşılıyor.

  Kezban Arca Batıbeki: Atlı Kadın ve Kaplan

  Yorumlar:
  * Kaplanın üstünde tarzan var.
  * Kaplanla yarış yapıyorlar.
  * Atın üstünde çıplak bir kız var.
  * Birisini kurtarmaya gidiyor olabilirler.
  * Bir yerden kaçıyor gibiler.
  * Bu hikaye Ortaçağ'da ya da İlkçağ'da geçiyor olabilir.
  * Savaşıyorlar.

  Nuri İyem: Sarı Çıplak

  Yorumlar:
  * Titanik'deki yatan kız gibi. Adam resmini yapıyor. Kız poz vermiş.
  * Bir evde kanepede oturmuş.
  * Denizkızı...
  * Belirgin olsun diye açık renk yapmış( göğüs kısmındaki açık tonlar)

  Filiz Tokcan: İsimsiz

  Yorumlar:
  * Canlı bir resim.
  * Kadın kocasını bekliyor.
  * Acaba çocuğu kaçırılmış olabilir mi?
  * Evde, bebeği kucağında camdan bakıyor.


  27 Ekim 2004/ Çarşamba
  11 Yaş Grubu

  Bedri Baykam: Soyut Çıplak

  Yorumlar:
  * Bir insan var.
  * Kadını gözlüyor.
  * Kucağında bir şey tutuyor.
  * (Sol taraftaki yazı) şiir kıtası ya da adres gibi..
  * Sanki resimde bir yer açık gibi..
  * Hareketli ...
  * Bazı yerleri koyu, bazı yerleri açık renge boyamış ressam.
  * Kadın çıplak olabilir. Çünkü denizde gibi..
  * Soyut bir resim...
  * Hayal dünyasına benziyor.
  * Resmin Adı: " Açık Gözle Görülen Hayat" , "Büyü", "Hayal" olabilir

  Arzu Başaran: İsimsiz

  Yorumlar:
  * Karmançorman!
  * Bir ağacın gövdesi...
  * Bir insan, iki gözü var..
  * Bu insan yaralanmış, ölmüş olabilir çünkü kan akıyor.
  * Bir erkek de olabilir çünkü sert hatları var..
  * Gözleri donuk bakıyor.
  * Boyalar üst üste sürülmüş.
  * Bez parçalarını üst üste koymuş gibi..
  * Açık renkler var hep..

  Şükriye Dikmen: Kadın/ Turuncu Elbiseli Kız/ Kadın Portresi

  Yorumlar: ( Sırasıyla)
  * Gözler birbirine benziyor.
  * Kadın evinde olabilir. Yemek yerken poz vermiş olabilir. Bir anne olabilir.Çok genç değil.(1)
  * Manken olabilir. Duvarın önünde durmuş, çünkü duvarla yerin ayrıldığı yerde çizgi var.(2)
  * Kadın naz yapıyor sanki.(2)
  * Açık renklerle boyamış ressam..(3)
  * Genç bir kadın birine gizli gizli bakıyor.(3)
  * Birine yalan söyler gibi gözlerini kaçırıyor.(3)

  Nuri İyem: Sarı Çıplak

  Yorumlar:
  * Kadın çıplak çünkü ilgi çekmek istiyor.
  * (Kadının vücudunun üst kısmı) açık renge boyanmış çünkü ressam orayı öne çıkarmak istemiş.

  Kezban Arca Batıbeki: Atlı Kadın ve Kaplan

  Yorumlar:
  * Siyah bir at var.
  * Kızıl saçlı bir kız, saçları hafif dalgalı, çok açık tenli, atı tutuyor.
  * Kızıl saçlı kadın kaplanı avlıyor olabilir.
  * Kadının kaçları çatık. Endişeli çünkü aceleyle bir yere yetişmeye çalışıyor.
  * Bu resmin fantastik bir havası var.
  * Çizgi film gibi değil, daha çok bir stüdyoda çekilen fantastik bir film gibi..

  Eren Eyüboğlu: Boynu Bükük Köylü Kızı

  Yorumlar:
  * Şalvar giymiş bir kız var.
  * Yanında kesilmiş insan kafası duruyor.
  * Savaşta idam edilenlerin kafası (kızın yanında, yerde)
  * Kız çok üzgün çünkü bir şey yapmış pişman olmuş.

  Nuri İyem: Köylü Kadınlar

  Yorumlar:
  * Öndeki iki kadın diğer kadından farklı bir duyguyla bakıyor.
  * Teras gibi bir yerde duruyorlar.
  * Arkadaki kadını "profil duruşu" olarak görüyoruz.

  Burhan Doğançay: Ölü Et

  Yorumlar:
  * 87 numaralı otel kapısı..
  * Gecekondu kapısı.
  * Suikaste uğramış bir evin kapısı..
  * Perili ev söylentisi yüzünden terkedilmiş olabilir.

  Burhan Doğançay: Sünnetçi

  Yorumlar:
  * Burası bir alışveriş merkezi olabilir.


  28 Ekim 2004 / Perşembe
  7-8 Yaş Grubu

  Burhan Doğançay: Ölü Et

  Yorumlar:
  * Canavar var içerde.
  * Oyuncaklı kapı.
  * Resimli kapı.
  * İngilizce yazılar üstünde.
  * Kapının arkasında insanlar var.
  * Kapının arkasında gizli bir şeyler olabilir.
  * Büyük bir canavar var, büyük bir zombi kapıyı kemiriyor.
  * İçeride parlak bir şey olabilir; bu yüzden kilitli.
  * Demir bir kapıya benziyor.
  * Sprey boya ve fırça kullanılmış.

  Burhan Doğançay: Sünnetçi

  Yorumlar:
  * Plan var, proje olabilir.
  * Burası bir inşaat yeri.
  * Yiyecek, içecek tanıtımı yapılıyor.
  * Reklamlar var.
  * Boyayı parmakla sürmüş sanki..
  * Resmin yüzeyi duvar gibi görünüyor.
  * Yapıştırmalar var sadece boya değil.
  * Resmin Adı: "Koca El" ,"Cadde" , "Yapıştırma" olabilir.

  Burhan Doğançay: Geceyarısı Mavisi

  Yorumlar:
  * Lacivert ve mavi renkler var.
  * İçeride oyuncaklar olabilir, o yüzden kapı kilitli.
  * İçeride pahalı bir eşya olabilir.
  * İçeride iksirler olabilir.
  * Hırsız ya da canavar olabilir.
  * "Mavi Kapı", "Gizli Kapı", "Kilitli Kapı", "Korkulu Kapı", "Perili Kapı"

  Burhan Doğançay: Kusursuz Görüş

  Yorumlar:
  * Maymun var, gözleri bozuk.
  * Bize bakan gözler var. Ressam bize bakmalarını istemiş.
  * Yarı insan yarı canavar var.

  Burhan Doğançay: Kalbinle Duy

  Yorumlar:
  * Yırtılmış gazeteler var.
  * Resmin ortasına bir şey yapmak istemiş.
  * Reklamlar var.

  Burhan Doğançay: Duvar 71

  Yorumlar:
  * Yırtık bir resim, boyayla yapmış.
  * Gölgeleri bulut olarak görmüş.
  * 5 rakamı var..
  * Renkler çok canlı.

  Burhan Doğançay: Buz Hokeyi

  Yorumlar:
  * Kağıt düzgün değil; renkli duvarlar; yazılar, afişler.

  Burhan Doğançay: Barbra

  Yorumlar:
  * Yazılar var, gözler var, fotoğraf var.
  * Büyük bir adam var bize bakıyor.
  * Eski gazeteler yapıştırılmış.
  * Çöpten bir adam var.

  10 Yaş Grubu

  Burhan Doğançay: Ölü Et

  Yorumlar:
  * Hippop çılar yazı yazmış.
  * Gizemli yazılar yazıyor.
  * Sanatçı sır olsun diye yazı yazmış.
  * Gelen kişiyi meraklandırmak için yapmış.

  Burhan Doğançay: Sünnetçi

  Yorumlar:
  * Kroki var, içecek reklamları var.
  * Planın üstünde sarı kareler var.
  * Sokakları ifade ediyor.
  * Sayılar sokak numaraları.
  * Sayılar bina numaraları.
  * Kroki Avcılar'a (semtine) ait olabilir.
  * Boyayı yoğun kullanmış.
  * Taşların üzerine boya sürmüş, kabartılı duruyor.
  * Kağıtları yapıştırmış.

  Burhan Doğançay: Geceyarısı Mavisi

  Yorumlar:
  * Zindan kapısı...
  * Tutsak var içerde...
  * İçeride mutantlar olabilir.
  * İçerisi karanlık olabilir.

  Burhan Doğançay: Kusursuz Görüş

  Yorumlar:
  * Sadece insanlar değil diğer canlılar da kusursuz bir görüşe sahip olabilir.Sanatçı bize bunu göstermek için bu resmi yapmış olabilir.

  Burhan Doğançay: Kalbinle Duy

  Yorumlar:
  * Çerçeve gibi bir etki var.
  * Gazete parçalarını ve afişleri yırtarak ve yapıştırarak yapmış sanatçı..
  * Kalbimizle daha açık anlayabilmemiz için orta kısmı açmış.

  Burhan Doğançay: Buz Hokeyi

  Yorumlar:
  * Hippop yazıları var, renkler var, kiremitler var.
  * Bir duvara resimler yapıştırılmış.
  * Duvarın üzerine yazılar yazılmış.
  * Kağıtlar yapıştırılmış sonra boya sürülmüş.
  * Kağıtların üzerine boya sürmüş.
  * "İnsan Hali" gibi. Çünkü insanlar önce bir şeyler yapıştırmışlar sonra birileri gelip bir şeyler daha yapıştırmış, eklemiş..
  * Boyayı çok kullanmış, dokular oluşmuş.
  * Pastel boya kullanmış.
  * Farklı insanlar resme müdahale etmiş.

  Burhan Doğançay: Barbra

  Yorumlar:
  * Barbra vampir olabilir.Vampir kızı gözetliyor.
  * Eski kağıtlar yapıştırılmış.
  * Ressamın sevdiği bir kadın olabilir.
  * Çılgın, saçma bir resim.

  Filiz Tokcan: İsimsiz

  Yorumlar:
  * İntihar etmek isteyen, depresyonda bir kadın.
  * Mutsuz....

  Bedri Baykam: Soyut Çıplak

  Yorumlar:
  * Cennetteler. Çünkü bu bir efsane resmi.
  * Denizde hortuma kapılmışlar.
  * Yazıda ressam kendisini anlatıyor gibi...
  * Soyut bir resim gerçekçi değil.


  29 Ekim 2004 / Cuma
  8 Yaş Grubu

  Burhan Doğançay: Buz Hokeyi

  Yorumlar:
  * Sadece renkler yok, afiş ve karton da var.

  Burhan Doğançay: Duvar 71

  Yorumlar:
  * Renkli bir resim.
  * Rakamlar var ama tamamını göremiyoruz.
  * Gölge var.
  * Bir yol var.
  * Bu resimde ressamın dışardan aldığı görüntüler yok( kolaj yok), yani diğerleri daha karışık.
  * 71. resim olabilir.
  * Daha büyük olduğu için "Duvar" demiş.
  * Sanki duvardan yırtılmış aşağı düşmüş gibi...

  Burhan Doğançay: Kalbinle Duy

  Yorumlar:
  * Kıvrılmış bir şey var ortada.
  * Kenarlarda eski, yeni gazeteler var.
  * Görüntüler eski zamanlara ait, bazıları eski, bazıları yeni..
  * Kıvrılmış bir kağıda benziyor, arka tarafında da deniz var.
  * "Kalbinle Duy" çünkü bir şeyi kalbimizle duymamızı istiyor.
  * Gazetelerin ne olduğunu düşünmemizi istiyor.
  * Arkaların ya da önlerin nasıl bir şey olduğunu düşünmemizi istiyor.

  Burhan Doğançay: Kusursuz Görüş

  Yorumlar:
  * Kaplan var.
  * Baykuş var.
  * Gözlük yapıştırmış.
  * Hep insanlarla, hayvanları yapmış.
  * Kıvrılmış kağıtlar ama gerçek değiller.
  * "Kusursuz Görüş" çünkü herkes değişik görür.
  * Kaplan geceleri iyi görür ama üstüne insan gözü yapıştırılmış o yüzden göremez.
  * (resmin sol üst köşesindeki kadın) Hapse giren kadın var.
  * "Değiştirilmiş Görüş" olabilir mi?
  * Yarı insan, yarı hayvanları kesip yan yana yapıştırmış.

  Nuri İyem: Köylü Kadınlar

  Yorumlar:
  * Uzaktaki adamlar ama yakında kadınlar duruyor.
  * Balkondalar
  * İnsanları ve manzarayı büyükten küçüğe giderek yapmış.
  * Dağlar, köyler, denizler var.
  * Kadınların hepsi başka bir yöne bakıyor.
  * Burunları siyah, başörtüleri farklı renklerde.
  * Farklı kadınlar.
  * Fakirler, tarlalarda çalışıyorlar,hayvanlarla ilgileniyorlar, eskiden zorunlu olduğu için başörtü takıyorlardı.
  * Hayatları zor, sabah erken kalkıp inek sağarlar.
  * Ressam köylü kadınların hayatlarının zorluklarını anlatmaya çalışmış olabilir.

  Filiz Tokcan: İsimsiz

  Yorumlar:
  * Bir kadın.
  * Üzgün, boynunu bükmüş camdan bakıyor.
  * Elini saklıyor, elleri kesilmiş olabilir; yemek yaparken elini kesmiş.
  * Elinde cep telefonu tutuyor olabilir.
  * Dış mekanda diğer pencerenin görünüşü var.
  * Tapınak gibi ama süslenmemiş.
  * Yeni zamanlarda anlatılmış bir resim.
  * Üzgün bir ruh hali var.
  * (Sevdikleri renkler) Turuncu: enerji, yoga ; Turkuaz: Ferah bir havayı çağrıştırıyor.; Mavi: Sadece güzel.
  * Resimde yeşil, sarı, bordo, koyu kahverengi var.En çok kahverengi var.Bu ışıksız, karanlık bir ortamı çağrıştırıyor.
  * Sarı olsaydı sanki eğlence ortamında sıkıldığını anlayabilirdik.
  * Açık bir renk olsaydı,eğlenceli bir resim olurdu.
  * Normal hali böyle bakmaktır belki..
  * Perde de var.
  * "Köylü Kadınlar" dan farkı bu kadın şehir kadını.
  * Ama belki de köyden gelmiştir.
  * Kadının kıyafeti şehirli gibi, başı da açık.
  * Kadın aşağı bakıyor, ev yüksek, apartman gibi ama köyde böyle pencereler yok.
  * Şehirde kullanılan bir perde çeşidi var.

  Bedri Baykam: Soyut Çıplak

  Yorumlar:
  * Denize girmiş biri var, kadın ona bakıyor ama kolları yok
  * Bulut gibi bir şey var
  * Soyut gibi, hem göremiyoruz, abartı var. Somut böyle olmaz.
  * Sanki kuma yazı yazmış gibi.
  * (resmin sol üstündeki koyu lekeler) Yağmur bulutları; izler olabilir.

  Arzu Başaran: İsimsiz

  Yorumlar:
  * Sanki kan akmış gibi.
  * Kabartılar var.
  * Sarı, kırmızı, siyah, kırmızı,turuncu karışımı ve kahverengi.
  * Sanki göz var, ağız var
  * Bir yüz varmış ama sanki renklerle gizlenmiş
  * Soyut bir anlatım var.Kandan gözyaşı gibi..
  * Birisi tarafından dövülmüş olabilir.
  * Belki sapıkça, kimsenin görmesini istemediği bir şeyi gizlemek istemiş..

  Şükriye Dikmen: Kadın / Turuncu Elbiseli Kız/ Kadın Portresi

  Yorumlar: (Sırasıyla)
  * Boynu kesilmiş gibi(1)
  * Sanki bir yere gidecek.(1)
  * Heyecanlı, süslenmiş (1)
  * Elleri uzun sanki.(2)
  * Dirseği üçgen gibi yapmış (2)
  * Tahtanın üzerine yapmış sanki.(2)
  * Kendi çizdiği çizgiler.(3)
  * Poz vermiş olabilir (3)
  * Hepsi başka bir yere bakıyor.
  * Her resimde kadın var.
  * Çizgiler belli.


  30 Ekim 2004 / Cumartesi
  10 Yaş Grubu

  Eren Eyüboğlu: Boynu Bükük Köylü Kızı

  Yorumlar:
  * Köylü kızı olduğu için herkes onu küçük gördüğü için üzgün...
  * Fakir olduğu için üzgün...
  * Köy evinde olduğu için üzgün...
  * Aile sorunları var, fakirlik, parasızlık
  * Biri köye tatil yapmak için gelmiş ve kızın şivesiyle dalga geçiyor o yüzden üzgün.
  * Kardeşi hasta o yüzden üzgün...
  * Babası trafik kazasında ölmüş.

  Burhan Doğançay: Ölü Et

  Yorumlar:
  * İçeride yaşlı bir kadın oturuyor.
  * Evde kimse yok.
  * İçeride birisi olsaydı kapı kilitli olmazdı.

  Filiz Tokcan: İsimsiz

  Yorumlar:
  * Kadın eşini düşünüyor olabilir.
  * Kardeşini de düşünüyor olabilir.
  * Mutsuz bir kadın..
  * Ama mutlu da olabilir.
  * Arkadan bakınca üzgün olduğu anlaşılıyor.
  * Kadın olduğu vücut hatlarından ve saçından anlaşılıyor.
  * Pencereden dışarı bakıyor ama belki aklı başka yerdedir, bir şey düşünüyor olabilir.
  * Beyaz: İçini açıyor gibi.
  * Pembe: Cıvıl cıvıl geliyor.
  * Mavi:Denizi çağrıştırıyor.
  * Gök mavisi: Gökyüzünü çağrıştırıyor.
  * Resimde kahverengi tonları ve siyah, sarı ve yeşil var.
  * Şehirde yaşayan bir kadın..Yüksek bir binada sanki, dışarıda yüksek bir binanın penceresi görünüyor.
  * Resmin Adı: "Düşünceli Kadın" ; " Üzgün Bir Kadın" ; "Mutsuzluk"
  * Bu kadın belki ressamın tanıdığı biridir.
  * Belki kendisini resmetmiş olabilir.

  Kezban Arca Batıbeki: Atlı Kadın ve Kaplan

  Yorumlar:
  * Bir adam var, ata binmiş,atla gidiyor.
  * At var, üzerinde adam yanında aslan var.
  * Kaçıyorlar, hatta savaştan kaçıyorlar.
  * Bir insandan da kaçıyor olabilir. Kadın çok hızlı kaçıyor, yüzünden belli oluyor.
  * Aniden bir şey olmuş olabilir. O yüzden giyinmemiş kadın.
  * Birileri yakalamış üstünü çıkarmış kadının.
  * Resmin adı çok basit, çünkü zaten atı, kadını ve kaplanı görüyoruz.

  Nuri İyem: Köylü Kadınlar

  Yorumlar:
  * Burası bir köy, ressam üç kadını göze alarak yapmış.
  * Adamlar su taşıyor çünkü köyde su olmaz.
  * Kadınlar baş örtüsü takıyorlar
  * Kadınlar önde, arkada tarlalar var oradan anlıyoruz.
  * Kadınlar köyün güzelliğine bakıyorlar.
  * Üçü de birbirini tanıyor olabilir.
  * Arkadaş ya da akraba olabilirler.
  * Aralarında bir iletişim yok, konuşamıyorlar.
  * "Düşünceli Kadınlar" , "Üç Kadın"

  Burhan Doğançay: Buz Hokeyi

  Yorumlar:
  * İngilizce yazılar var.
  * Duvar eski bir duvar.
  * Duvarlardan esinlenmiş olabilir ressam.

  Burhan Doğançay: Kalbinle Duy

  Yorumlar:
  * Kağıtlar yapıştırılmış.
  * İnsanlar var kağıtların üzerinde çünkü insan güzelliğini yapıştırmaya çalışmış.
  * Belki bu insanlar ressamın hayranlarıdır.

  Burhan Doğançay: Kusursuz Görüş

  Yorumlar:
  * Hayvanlarla insanları yan yana koyarak nasıl görüneceğini merak etmiştir
  * Maymun gözlük takmış; gözleri bozuk olduğu için olabilir.
  * Kıvrık kartonlar var ama boyayla yapılmış.
  * En çok göz var.
  * Gözlerimizin gördüklerinin kıymetini bilmesi için yapmış ressam..

  Burhan Doğançay: Geceyarısı Mavisi

  Yorumlar:
  * Lacivert, gece mavisi bir kapı..
  * İçerde bir adam birisini saklıyordur.
  * Belki içerde suçlu biri vardır.
  * Hazine veya gizli bir şey olabilir içerde..
  * Burası tımarhane ve deliler kaçmasın diye kilit vurulmuş.
  * Ressam karanlığı tercih ediyor belki.
  * Kapının rengi gece böyle gözüküyor.
  * Demir bir kapı.
  * Karanlıktan gelen bir güç var içerde.
  * Cehennemin kapısı.
  * Ressam gökyüzünün mavisini çok seviyor belki..


  31 Ekim 2004 / Pazar
  9-11 Yaş Grubu

  Filiz Tokcan: İsimsiz

  Yorumlar:
  * Dışarıya bakan bir kadın var.
  * Birisini bekliyor olabilir.
  * Canı sıkılmış olabilir.
  * Kendi evinde..
  * Fıstık yeşili ve sarı renkler var.
  * Dışarısı aydınlık olduğu için açık renge boyamış.

  Bedri Baykam: Soyut Çıplak

  Yorumlar:
  * Bir kadın bebeğini eline almış.
  * Bir kadın yüzüyor ya da kumsalda yürüyor.

  Arzu Başaran: İsimsiz

  Yorumlar:
  * Boyayı sıçratarak sürmüş.
  * Karışık kullanmış, bir sürü boyayı üst üste sürmüş..
  * Bir adamın saçları gözüküyor
  * Bir kafa var,bir göz var, gözyaşı olabilir.

  Burhan Doğançay: Barbra

  Yorumlar:
  * Kağıtları yırtıp yapıştırmış, birleştirme tekniği.
  * Barbra , o adam olabilir.

  Burhan Doğançay: Buz Hokeyi

  Yorumlar:
  * Fotoğraftaki adam bunu yapan adam...
  * Adam duvarı yırtmış.
  * Yazıları gençler yazmış.
  * "Bu Hokeyi Yapan"

  Burhan Doğançay: Duvar 71

  Yorumlar:
  * Bezler yapıştırılmış.

  Burhan Doğançay: Kalbinle Duy

  Yorumlar:
  * Ortada deniz manzarası var.
  * Yırtılmış kağıt gibi.
  * Sarı, kırmızı bir halı olabilir.
  * Ortada gölge var ama gerçek bir gölge değil, boyayla yapılmış.
  * "Kalbinle Duy" diye bir mektup yazmak istemiş ressam..

  Burhan Doğançay: Kusursuz Görüş

  Yorumlar:
  * Vay canına!
  * Hayvan ve insan yüzlerini kesip yapıştırmış.
  * Hayvanların yarı yüzleriyle, insanların yarı yüzlerini birleştirmiş.
  * Hayvanların, insanların yüz hatları kendilerine göre kusursuzdur.
  * Maymunun gözleri bozuk.
  * Gözlüğü birazcık gerçekçi olsun diye koymuş
  * "Birleşim", "Bütün Görüşler", "İnsanlar Hayvanların Birleşimi"

  Burhan Doğançay: Geceyarısı Mavisi

  Yorumlar:
  * Kralların yaşadığı bir yerin kapısı..
  * İçeride çok gizli, değerli bir hazine olabilir.
  * İçeride kafaları kesik insanlar olabilir.
  * Kapı mavi çünkü geceleri mavi olduğu için..

  Burhan Doğançay: Sünnetçi

  Yorumlar:
  * Kroki var.
  * Bir sokağa benziyor.
  * Afişler, reklamlar var.
  * Evlerin camlarına benziyor.

  Burhan Doğançay: Ölü Et

  Yorumlar:
  * Bu gerçek bir kapı değil
  * Bu zil çalınıyor mu?
  * Evin içindeki insan taşınmış çünkü kapı kilitli..
  * Camı sprey boyayla boyamış, içerisi gözükmesin diye.
  * İçeride bangır bangır müzik dinleyen gençler var.
  * İçeride bir cadı var.
  * Terkedilmiş bir ev çünkü kapı çok eski.
  * "Ölü Et" çünkü biri evin içinde bir insanı öldürmüş cesedi içerde kalmış.
  * "Mezarlık Kapısı" çünkü paslanmış.

  Eren Eyüboğlu: Boynu Bükük Köylü Kızı

  Yorumlar:
  * Kız parmağında yüzük saklıyor ona bakıyor.
  * Boynunu bükmüş, bir şeye kızıp üzülmüş.
  * Bir şeyden korkup saklanmaya çalışmış.
  * Köyde yaşıyor.
  * Kıyafetlerinden belli..
  * Ona yardım etmek için sihirli bir melek gelmiş..
  * Çok mutsuz bir kız ağlıyor olabilir.

  Kezban Arca Batıbeki: Atlı Kadın ve Kaplan

  Yorumlar:
  * Bir kız savaşçı gibi..
  * Kaplanla at yarış yapıyor.
  * Atın üstünde bir kadın bir şeyden kaçıyor gibi..
  * Elbiselerini yapmaya boya yetmemiş..
  * Saçları rüzgarda uçuşuyor.
  * Burası atların yarış yaptığı yer, orman da olabilir.
  * Gökyüzünde uçuyorlar.
  * Çıplak çünkü aceleden giyinememiş.
  * Ressam bakarak çizmiş olamaz çünkü kaplan kötü bir hayvan..

  Nuri İyem: Sarı Çıplak

  Yorumlar:
  * Poz veriyor olabilir.
  * Hamamda olabilir.  Yenilikler & Öneriler Benim Koleksiyonum Beş Bölgeli Büyütme Uluslararası Sanat-Linkleri Sanatçı Atölyeleri Üyelik

  Anasayfa | Koleksiyonlar | Sergiler | Araştırarak Öğrenmek | Etkinlikler | Araştırma Kaynakları | Sanatçı Sayfaları
  Paneller | Bilgi & Haber | Site Haritası