Eğitim Projeleri  ) 

Sanal Müze Ofisi  


Konferanslar  

Seminerler / Paneller  

Resim Yapmayı Öğreniyorum  

Resim Yaptırmayı Öğreniyorum  

Eczacıbaşı Sanal Müzesi 60 YIL 60 SANATÇI Sergisi Eğitim Projesi Raporu

SÜRESİ 15 Ağustos 2002-25 Aralık 2002-12

PROJE KOORDİNATÖRÜ Öğr. Gör. Zehra ERKÜN ORUÇOĞLU

EĞİTİM KOORDİNATÖRÜ Arş. Gör. Kadriye TEZCAN AKMEHMET

EĞİTİM EKİBİ

Öğr. Gör. Zehra ERKÜN ORUÇOĞLU
Arş. Gör. Kadriye TEZCAN AKMEHMET
Selin HIZAL (Stajyer Öğrenci)
Boran ÜSTÜN (Stajyer Öğrenci)

İmge Çelepçi, Erkul Gönül, Nilay Yılmaz, Hande Özdilim (Salon + Stand Bankosu Görevlisi)
Saliha Yavuz, Sonat Atafırat, Pınar Üner, Derya Aydoğdu, Gökhan Kavak, Yasemin Erdin (Salon Görevlisi)
Hülya Tokur (Video Çekimi - Montaj - Fotoğraf)

YAPILAN İŞLER

1. Eğitim - Yorum Broşürleri Hazırlanması
Etkinlik Rehberi olarak adlandırdığımız bu çalışma 3 farklı yaş grubuna hitap edecek şekilde hazırlanmıştır:

 • İlköğretim 1-3 Sınıf Öğrencileri
 • İlköğretim 4-7. Sınıf Öğrencileri
 • İlköğretim 8. Sınıf ve üstü


 • Hazırlayan Öğr. Gör. Zehra ERKÜN ORUÇOĞLU, Arş. Gör. Kadriye TEZCAN AKMEHMET, Selin HIZAL (Stajyer Öğrenci)

  2. Anket Hazırlanması
  Çalışmayı değerlendirmek amacı ile iki farklı anket hazırlanmıştır:

 • İlköğretim 1-8 Sınıf ve Lise 1-2 Sınıf Öğrencileri (Ek 4)
 • Yetişkinler (Ek 5)


 • Öğrencilere yönelik ankette yapılacak eğitim çalışmasını değerlendirmek, yetişkinlere yönelik ankette sergiyi değerlendirmek amaçlanmıştır.

  Hazırlayan Öğr. Gör. Zehra ERKÜN ORUÇOĞLU, Arş. Gör. Kadriye TEZCAN AKMEHMET

  3. Sergi Süresince Eğitim Çalışmalarının Yürütülmesi
  26 Ekim-3 Kasım tarihleri arasında izleyiciye sunulan serginin eğitim etkinliklerinin yürütülmesi

  3. 1. Sergi Yorumlama Çalışması
  Sergi Yorumlama çalışmaları, ilköğretim okullarından randevulu ve randevusuz gelen öğrencilerden sınıf düzeylerine göre oluşturulan 10-15 kişilik karma gruplarla gerçekleştirilmiştir.

  Sergi süresince, hergün saat 11.00, 14.00, 16.00'da başlayarak gelen grubun zamanına göre ayarlanan ve yaklaşık iki saat sürdürülen üç seans eğitim ekibi tarafından gerçekleştirilmiştir.

  Atölye çalışması için randevulu çalışan okullar şunlardır:

  1. Özel Ufuk İlköğretim Okulu
  2. Ayazağa İlköğretim Okulu
  3. Özel Neslin Değişen Sesi İlköğretim Okulu
  4. Eğitim Gönüllüleri Vakfı Zeyrek ve Çarşamba
  Öğrenim Birimi Öğrencileri
  5. Doktor Sadık Ahmet İlköğretim Okulu
  6. Özel ALKEV (Alman Liseliler Kültür Eğitim Vakfı) İlköğretim Okul

  Çalışmaların uygulanmasında aşağıdaki sıra izlenmiştir:

  Ön Oda Çalışması
  Sergiye gelen öğrenci grupları, sergi alanı girişinde bulunan çok amaçlı mekanda karşılanarak eğitim gruplarına yönelik hazırlanmış broşürler eşliğinde bir ön bilgilendirme almışlardır. Bu bilgilendirme kapsamında broşürde yer almayan müze, sergi, sanat, sanal ortam gibi kavramlarla başlayarak öncelikle bulundukları yeri tanımlamaları istenmiştir. Burada, Eczacıbaşı Sanal Müzesi hakkında kısa bilgi verilmiş ve ulaşım olanakları tanıtılmıştır. Daha sonra kısaca temel sanat kavramları hakkında birer alıştırma yapılmış ve öğrenciler sergi mekanına yönlendirilmiştir.

  Sergi Turu Sergi alanında önceden seçilmiş yapıtlar önünde, broşürlerdeki temel kavramlar etrafında geliştirilen sorularla çocukların yapıtları çözümlemeleri ve ara-bul yöntemiyle yapıtı oluşturan elemanların kavranması üzerinde durulmuştur. Yapıtlarda çözümleme yapısal ve anlamsal olarak iki ayrı grupta gerçekleştirilmiştir. Yapıtı oluşturan elemanların tanımlanmasıyla yapısal çözümleme aşaması tamamlandıktan sonra, yapıtın anlamı ya da anlattığı konu üzerinde çocuklarla sohbet edilerek çözümleme gerçekleştirilmiştir.

  Ziyaret Sonrası Çalışma
  Sergi turu sonrasında sergi alanındaki ziyaretçi yoğunluğuna göre iki mekanda -sergi alanı ve öok amaçlı alan- çocuklara ortak kullanabilecekleri boyalar ve birer resim kağıdı dağıtılarak istedikleri bir konuda resim yapabilecekleri söylenmiştir. Bu etkinlik sırasında çocukların serbest çalışmalarına özen gösterilmiş ve yaptıkları resimleri, eğer istiyorlarsa, müzeye bırakabilecekleri söylenmiştir.

  3. 2. Sergi Değerlendirme Çalışması
  Sergi süresince, eğitim çalışmasını değerlendirmek amacı ile serginin eğitim etkinliklerine katılan öğrenci gruplarına ve sergiyi değerlendirmek amacıyla yetişkin izleyici gruplarına yönelik hazırlanan iki farklı anket uygulanmıştır.

  Çalışmaların bitiminde çocuklara anket formları dağıtılarak doldurmaları ve sergi alanında yaşadıkları deneyim hakkında yorumda bulunmaları istenmiştir. Yetişkinler için stand bankosunda isteyenlere verilen anketler.

  4. Sergi Sonrasında Eğitim Çalışmalarının Değerlendirilmesi

  4. 1. Resimlerin Seçimi
  Sergi sırasında yapılan resimler incelenerek (neye göre seçim yapılmıştır) 148 resim seçilmiştir.

  4. 2. Anketlerin Değerlendirilmesi
  Sergi süresince uygulanan anketler değerlendirilmiştir.

  4. 2. 1. Yetişkin Anketlerinin Değerlendirilmesi

  İzleyici Görüşleri/Yetişkin Anketi (sayısal)

  4. 2. 1. Öğrenci Anketlerinin Değerlendirilmesi

  Sergi turu ve resim çalışmasından oluşan eğitim etkinliğine katılan 336 öğrenciye uygulanan anket sonuçları değerlendirilmiştir.

 • Öğrencilerin %57.7'si randevulu, %42.3'ü randevusuz olarak eğitim etkinliklerine katılmıştır.
 • Randevulu ve randevusuz gruplardan oluşan öğrencilerden devlet okullarında okuyanlar %66'lık çoğunluğu, özel okullar %34'lük kısmı oluşturmaktadır.
 • Öğrenciler %94.5 çoğunlukla okulla seriye gelmiş, sadece %5'i ailesiyle gelmiştir.
 • Öğrencilerin %60.5'i daha önce bir sergiye gitmemiştir. Gidenler ise % 39.5' oranındadır.
 • Eğitim etkinliğinden öğrencilerin en hoşuna giden etkinlik %44'lük oran ile resim çalışması olmuştur. %33'ünün broşürle galeri turu ve resim çalışmasının ikisi de hoşuna gitmiştir. %20'si broşürle galeri turundan hoşlanmış, sadece 1 tanesi -%0.3'ü hiçbirinden hoşlanmamış, %2.7'si bu soruyu cevaplamamıştır.
 • Öğrencilerin neler öğrendiği değerlendirildiğinde renk bilgisi %53.3'lük oranla en büyük çoğunluğu oluşturmaktadır. Bunu %18.2 ile resim bilgisi, %10.5 ile resme nasıl bakılacağı, %9.5 ile resimlerin anlamları, %8.4 ile sanat bilgisi oluşturmaktadır.
 • Öğrencilerin %57'si yapılan etkinlikleri yeterli bulmuş, %30'u müzik, tiyatro başka etkinliklere de yer verilmesini istemiştir. %13'ü bu soruyu cevaplamamıştır.
 • Öğrencilerin %35.4'ü Eczacıbaşı'nın etkinliklerinden haberdar olmayı istemekte, %9.6'sı istememektedir. %55'i bu soruya cevap vermemiştir.

 • 4. 3. Öğrenci Görüşlerinin Değerlendirilmesi

  5. Gözlem ve Öneriler

  Türkiye müzelerinde yakın zamana kadar hiç uygulanmamakla birlikte, izleyici açısından sergi deneyimi yurt dışındaki müzelerde yaygın uygulanan bir yöntemdir. Bu nedenle, örnek alınan uygulamalar yurt dışındaki müzelerin eğitim çalışmaları olmuştur. Eczacıbaşı Sanal Müzesi ile gerçekleştirdiğimiz sergi deneyimi müzecilik ve sanat yönetimi alanlarında eğitim veren bizler için de önemli bir uygulama olmuştur.

  Çalışmaya başlarken, elimizde Türkiye'deki sanat izleyicisinin niteliklerini belirleyen bir ön araştırma bulunmadığı gibi, yalnızca Milli Eğitim müfredatında verilen sanat eğitimi ve bu eğitimin kazandırdığı nitelik bulunmakta idi. Bu bağlamda, gerçekleştirdiğimiz çalışma bir ilk olması nedeniyle, bazı tamamlanması gereken boşluklara sahip olmakla birlikte, önemli ip uçları vermiştir.

  Çalışmaya katılan çocuklar genellikle okullarıyla birlikte ve randevulu gelmişlerdir. Fuar izleyicisi olarak gelen ve çalışmayı gören ... öğretmense randevu gelen ... büyük grubu sergiye getirmiştir. Yalnızca bu gözlem bile etkinlik yapıldığı takdirde katılımcı bulmanın zor olmadığını göstermektedir.


  Yenilikler & Öneriler Benim Koleksiyonum Ödüllü Bulmaca Beş Bölgeli Büyütme Uluslararası Sanat-Linkleri Sanatçı Atölyeleri Üyelik

  Anasayfa | Koleksiyonlar | Sergiler | Araştırarak Öğrenmek | Etkinlikler | Araştırma Kaynakları | Sanatçı Sayfaları
  Paneller | Bilgi & Haber | Site Haritası