Eğitim Projeleri  ) 

Sanal Müze Ofisi  


Konferanslar  

Seminerler / Paneller  

Resim Yapmayı Öğreniyorum  

Resim Yaptırmayı Öğreniyorum  

 • Projeye Katılan Eğitmenlerin Değerlendirmeleri


 • Berna Erkün, Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Öğretim Görevlisi

  Bu rapor;
  1. Yapılan eğitim çalışmasının daha verimli olmasını sağlamak,
  2. Eğitmen eğitimi programının varsa eksikliklerini veya yapılması gereken değişikliklerini tespit etmek,
  3. Uygulama yöntemleri açısından hedef kitle olan izleyicinin -çocuklar ve gençler- ihtiyaçlarının belirlenmesine yönelik çalışmalar yapmak amacıyla hazırlanmıştır.

  Burhan Doğançay Sergisi'nde, Gözlem /Yorum / Teknik üzerine,
  Nuri İyem bölümü / Sanatçı ve sanatı hakkında,
  Arzu Başaran, Bedri Baykam, Burhan Doğançay, Eren Eyüboğlu, Filiz Tokcan, Kezban Arca Batıbeki, Nuri İyem, Şükriye Dikmen'in yapıtlarından oluşan Kadın İmgeleri Sergisi'nde "Yapıt İncelemeleri" ve "Karşılaştırmalı Yapıt Çözümleme" çalışmaları yapılmıştır.

  Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Sanat Yönetimi Programı ile birlikte geliştirilen 'sergi deneyimi' projesi fuar boyunca Eczacıbaşı Sanal Müze standında gerçekleştirilmiştir. Sergi turu ve resim çalışması ana bölümlerinden oluşan uygulamaya, çevre bölgelerden gelen 6-14 yaş arası ilköğretim öğrencileri katılmışlardır. Eğitmenler rehberliğinde önce sergiyi gezen öğrencilerle gezi sırasında yapıtların incelenmesi ve tartışılmasından sonra resim çalışması yaptırılmış ve daha sonra yapılan resimler sergilenmiştir. Sergileme fuar boyunca Eczacıbaşı Sanal Müze standında devam etmiştir.

  Süresi: 24 Ekim 2004-31 Ekim 2004
  Proje Ekibi:
  Pınar Çelik - Eğitmen, Proje Koordinatörü, proje öncesi hazırlık çalışması ve organizasyon sorumlusu.
  Saliha Yavuz - Eğitmen, proje öncesi hazırlık çalışması ve organizasyon.
  Neslihan Varol - Eğitmen, proje öncesi hazırlık çalışması ve organizasyon.
  Eğitmen Eğitimi: Öğr. Göv. Berna Erkün
  Eğitmen Ekibi: Pınar Çelik, Saliha Yavuz, Neslihan Varol, Erkul Gönül, Nilay Yılmaz, Hande Özdilim, Yasemin Erdin, Sonat Atafırat, Derya Aydoğan, Filiz Berk Doğutürk, Ceren Turan, Hüseyin Derdiyok, İrem Gönül.

  Yapılan İşler

  1. Eğitim Çalışması uygulamasında kullanılan çalışma kağıtları yerine not alma sisteminin yapılabilmesi için her grubu iki eğitmenin gezdirmesi kararlaştırılmıştır..

  2. Eğitmenlerin seçimi: Geçen dönemlerdeki eğitmenlerden başka yeni eğitmenler seçilmiştir.

  3. Eğitmen Eğitimi: YTÜ Sanat ve Tasarım Fakültesi Sanat Eğitimi Programı öğrencileri arasından yapılan eğitmen seçiminden sonra eğitmenlere yapacakları uygulamalar için dört seanslık eğitim verilmiştir. Her eğitmen için yapacakları eğitimde kullanmak üzere bilgi dosyaları hazırlanmıştır. Eğitim sırasında bilmeleri gereken pedagojik bilgiler verilmiş, yöntemler gösterilmiştir.

  4. Projenin Kapsamı: Bu sene üçüncüsü düzenlenen eğitim çalışmalarında yol gösterici olarak Bruce Taylor'ın 'Working Within The Box' adlı makalesindeki 'Living Image' 'Yaşayan İmgeler' projesinden esinlenen eğitim projesi sorumlu eğitmenlerimiz; bu projede çocukların resimde gördükleri imajın yerine geçerek onlar hakkında hayal kurmalarını sağlamaya çalışmışlardır. Konsept olarak da 'Kadın İmgeleri' başlığı altında sergilenen bölümde galeri eğitimi vermişler. Gezi sırası gözlem notlarını almışlar; öneri ve sonuçlarla değerlendirmelerini içeren Günce Dosyaları'nı hazırlamışlardır.Ayrıca 'Burhan Doğançay' bölümünde benzeri bir eğitim çalışmasını yaptıktan sonra çocuklarla kolaj tekniğinin uygulanmasına yönelik bir atölye çalışmasını ve mini sergi uygulamasını da gerçekleşmişlerdir.

  5. Sergi Süresince Eğitim Çalışmalarının Yürütülmesi: Sergi süresince her gün saat 11.00 14.00 16.00 da başlayan grubun saatine göre -yaklaşık iki saat olmak üzere- üç seans çalışma yapılmıştır. Eğitmenler sergi turu sırasında nöbetleşe olarak çalışmışlardır. Bir eğitmen sergi gezdirirken diğer eğitmen ona eşlik etmiş, not alarak günce defteri tutmuşlardır.
  5.1.'Sergi Deneyimi' Projesi
  Gezi Öncesi: Sergi gezisi öncesi ön bilgilendirme yapılarak bulundukları mekan, sanat, sergi, fuar, müze, sanal ortam gibi kavramlardan başlayarak öncelikle bulundukları yeri tanımlamaları istenmiştir. Eczacıbaşı Sanal Müzesi tanıtılmış ve sergi mekanına yönlendirilme yapılmıştır. Gezi sırasında: Çocuklara yapıtlarla ilgili soru-cevap şeklinde inceleme, karşılaştırma ve yorumlar yaptırırken onlara kullanılan teknik ve yapıtta işlenen tema üzerine bilgiler vererek sergi turunu yapmışlardır. Gezi sırasında yapılan eğitim, 'yapıt önünde algılama ve yorum çalışması' olarak gerçekleştirilmiştir. Çocukların betimlemeleri ve yanıtları güncelere not edilmiştir. Gezi sonrasında ise resim çalışmalarını yaptırıp, yapılan çalışmaları panolara asarak sergilemişlerdir. Her gün eğitmenler tarafından tutulan günce defterleri proje bitiminde günce dosyası haline getirilmiştir.
  Gezi Sonrası : Burhan Doğançay Sergisi bölümünde sanatçının yapıtlarında kullandığı teknik üzerine yapılan inceleme ve tartışmalar sonrasında katılımcı öğrencilerle kolaj çalışmaları yapılmıştır. Birden fazla kategoride yapılan çalışmalar çocukların isteğine göre oluşmuştur. Bazı öğrenciler sanatçının yapıtlarından esinlenerek kolaj çalışmışlardır. Bir kısmı teknik olarak kolaj yapmışlar konuyu kendi isteklerine göre yorumlamışlardır. Bir başka grup ise hem teknik hem konu olarak daha serbest davranmışlar, kolaj ve boyayı bir arada kullanarak çalışmayı tercih etmişlerdir.
  'Kadın İmgeleri' Sergisi bölümünde çeşitli sanatçıların farklı teknik ve yorumlarda yapılan kadın resimlerini inceleyen öğrenciler gezi sırasında eğitmenlerle yapıt inceleme ve çözümleme çalışması yaparak sergiyi gezmişlerdir. Daha sonra her yapıttaki kadın figürlerini kendilerine göre yorumlamışlar, yapıtları birbirleriyle karşılaştırarak incelemişlerdir. Gezi sonrasında öğrencilerle yapılan resim çalışmasında, bazı çocuklar sergilenen yapıtlardan esinlenerek çalışırken bir başka grup kendi istediği konuyu çalışmayı tercih etmiştir. Bir bölümü de teknik ve konuyu kendi isteklerine göre çalışmışlardır. Sonuç olarak da; resim çalışmaları, öğrencilerin tercihlerine göre; 'esinlenilmiş kolaj çalışmaları', 'esinlenilmemiş kolaj çalışmaları', 'esinlenilmiş resim çalışmaları', 'esinlenilmemiş resim çalışmaları', 'esinlenilmiş karışık teknik', 'esinlenilmemiş karışık teknik' olarak altı kategoride sıralanmıştır.

  6. Çocukların İlgi ve Beğeni Sıralaması
       1. Burhan Doğançay
       2. Kezban Arca Batıbeki
       3. Bedri Baykam
       4. Filiz Tokcan
       5. Şükriye Dikmen
       6. Nuri İyem
       7. Eren Eyüboğlu
       8. Arzu Başaran

  7. Geri Bildirim / Günce Defter ve Günce Dosyası
  Günce notları, eğitim sonrasında defter olarak veya dosya şeklinde sunuma hazırlanmıştır.
  Günce Defteri
  Eğitmenlerin tutacağı notlar günce defteri;
  Eğitmen adı:
  İletişim Bilgisi:
  Günce Notları
  Tarih:
  Saat:
  Okul Adı: Tam olarak
  Sınıf ve yaş
  Grubun katılımcı sayısı ve özellikleri:
  Notlar: Soru-cevap şeklinde ise sorular ve cevapları
  Yorum veya betimleme olarak ise eğitmen-çocuk diyalogları şeklinde tutulmuştur.
  Ayrıca araştırma amaçlı -çocukların beğeni ve ilgilerini ölçen- bilgiler elde edilmiş ve Günce Notları, düşünceler ve öneriler bölümü ile bitirilmiştir.

  Günce Dosyası
  Etkinlikler süresince tutulan günce notlarını bir rapor haline getirerek hazırlanmasıdır.
  Planı
  1. Giriş (abstract) ve Amaçlar
  2. Metin Bölümü (günce notları)
  3. Genel Düşünceler ve öneriler


  Yenilikler & Öneriler Benim Koleksiyonum Ödüllü Bulmaca Beş Bölgeli Büyütme Uluslararası Sanat-Linkleri Sanatçı Atölyeleri Üyelik

  Anasayfa | Koleksiyonlar | Sergiler | Araştırarak Öğrenmek | Etkinlikler | Araştırma Kaynakları | Sanatçı Sayfaları
  Paneller | Bilgi & Haber | Site Haritası