(   Bilgi   )    Haber     Ödüller & Burslar  ECZACIBAŞI SANAL MÜZESİ - www.sanalmuze.org - Türkiye'nin 24 Saat Açık Müzesi
"Araştırmacılar, küratörler ve sanat tarihçileri tarafından, yukarıda sözü edilen dönemleri (Türk Primitifleri'nden bugüne görsel sanatlarımızı içeren on dönem) gözönüne alarak oluşturulacak on sergi, 'SANAL MÜZE'nin gerçekleşmesi için önemli bir adım olacaktır.

Bu sergilerden ve onların kataloglarından yapılacak ve her dönemin en iyi üretimini ortaya koyacak kapsamlı bir seçme, büyük fayda getirecektir. Bundan sonra, HAYALİ MÜZE, ilgilenenler için, yeri ve sürekli bir personeli olmasa da, en azından bir SANAL MÜZE olarak açılabilir."

Eczacıbaşı Sanal Müzesi'nin hikayesi, yukarıdaki satırlar yayınlandığı ve Eczacıbaşı Holding'in üst yönetiminin dikkatini çektiği zaman başladı. Web sitesinde çalışma 1998 Temmuz'unda başladı ve 1999 Ekim'inde Eczacıbaşı Sanal Müzesi, "TÜRKİYE'NİN İLK SANAL MÜZESİ" olarak Türkiye'de ve dünyadaki herkese perdelerini açtı. O zamandan beri, her gün güncellenmekte ve her ay en az iki yeni sergiye yer verilmektedir.

Internet ortamındaki sürekli ve çarpıcı gelişmelere ayak uydurmak ve grafik tasarım yaklaşımlarını yenilemek gereğinden dolayı, web sitesinin güncellenmesi ilk açıldığı andan başlıyarak planlandı. Bu çabalar sonucunda 2001 Ekimindeki içerik, yazılım ve görünüm yenilenmesinin sonucunda, ECZACIBAŞI SANAL MÜZESİ bugün görevini gittikçe zenginleşen bir içerikle, görsellikle ve giderek genişleyen bir küratörler ekibi ile sürdürmektedir...

Sanal Müze'nin önemli bir öğesi olan 'Danışma Komitesi', 2000 yılının sonbaharında başlayan toplanmakta ve gelecek projeler için fikir geliştirilmesine ve müze projelerinin iletişimine katkı sağlamaktadır. 2001 Ekim'inden beri, Eczacıbaşı Sanal Müzesi, sanat öğrencileri, sanatçılar, sanat tarihçileri, sanat eğitimcileri ve küratörler arasındaki misyonunu gerçekleştirmek için 'Sanal Müze Ofisi'ni de daha etkili bir biçimde kullanmaktadır.

1999-2007 döneminde, izleyicilerimizin Eczacıbaşı Sanal Müzesi ile iletişim kurarak, haber ve bilgi ulaştırarak ve yeni 'sanat linkleri'ni ileterek verdikleri destek, müzenin kapsamlı bir 'Görsel Bellek Arşivi' yaratma amacına önemli katkılar sağlamıştır.

ECZACIBAŞI SANAL MÜZESİ'NİN İÇERİĞİ

Seyirciler, sitedeki en güncel sergideki imgelerden seçilmiş, her ziyaretlerinde farklı bir yapıt imgesinin yer aldığı "Açılış Sayfası" ile karşılanırlar. Anasayfa, müzenin en yeni güncellenmiş bölümlerini üç sütun halinde sunar. En üstte "Güncel", daha sonra "Yenilikler ve Öneriler", "Sanal Galeri" ve her seyircinin 45 imgeden oluşan kendi koleksiyonunu yaratabileceği "Benim Koleksiyonum", “Sözlük”, “Ödüllü Bulmaca”, “Uluslararası Sanat Linkleri”, “Sanatçı Atölyeleri”, “Üyelik” yer alır.

"Koleksiyonlar" bölümünde, "Eczacıbaşı Koleksiyonu", ve "Ulusal Sanat Koleksiyonu" ve "Uluslararası Sanat Koleksiyonları" sergileri izlenebilir.

"Retrospektif Sergiler" bölümünde, ilk sırada Türk resim sanatının tartışılmaz ustalarının - sanatçıların, varislerinin ve onları temsil eden galerilerin destek ve işbirliği sayesinde gerçekleşen - "Retrospektif" sergileri yer alır.

"Sergiler" "Güncel", "Kavramlı", "Heykel", “Seramik”, "Karikatür", “Fotoğraf” ayrıca "Fikret Muâlla Saygı", "Hoca Ali Rıza" ve "Bedri Rahmi - Eren Eyüboğlu" gibi sanatçılar için özel sergiler, bu bölümün önemli altbaşlıklarıdır.

"Araştırarak Öğrenmek" bölümünde, sanat yapıtlarının gizemini, tarihini ve tekniğini çözmeye teşvik eden projeler, metinler ve imgeler bulunur.
Bu bölümün içindeki "Sanat Yapıtlarını Okumak", yaratı sürecini ve sanat çalışmalarını anlamayı ve açıklamayı hedefler. "Nasıl Algılıyoruz", insan beyninin algı süreçlerinden bahseder. "Bir Sanat Yapıtını Çözümlemek", tekil işleri çözümleyen örneklerin arşivini oluşturur. "Bir Sanatçıyı Yakından Tanımak", sanatçıların yaratıcı dünyasını ve kendi geliştirdikleri dili inceler. "Resimler ve Öyküler", seyircilerin, işler hakkındaki özgün yorumlarının yolunu açmayı amaçlar. "Kitap Önerileri", sanatçılar, sanat tarihçileri, eleştirmenler ve küratörler tarafından önerilen ve 10 kitaptan oluşan okuma listesini içerir.

"Araştırma Kaynakları" bölümü, ülkemizdeki ve dünyadaki sanat odaklarına(websitelerine) doğrudan bağlantı sağlar.

"Sanat Takvimi" bölümünde çeşitli sanatsal etkinliklerin haberleri yer alır.

"Paneller" bölümünde, sanatımızın başyapıtlarının ve onları değerlendirme kriterlerinin tartışılacağı bir ortam yaratmak hedeflenmektedir. Bu nedenle, "Türk Resmi Seçkisi", "Eleştiri Dosyası", "Tez Dosyası", "Eleştiri Dosyası", "Tartışma Dosyası", "Müze Dosyası" ve "Bienal Dosyası" seyircilerimizin katılımına açılmıştır.

"Etkinlikler" bölümünde, fuarlarda yürütülen "Eğitim Projeleri", özellikle sanat eğitimcileri için her yönüyle değerlendirilmekte ve tanıtılmaktadır.

"Sanatçı Atölyeleri" ile sanatçıların stüdyolarını sanal olarak ziyaret edebilir, tekniklerine ilişkin bilgilenebilir ve yapıtlarından bir kesiti izleyebilirsiniz.

"Konferanslar" (Sanal Müze tarafından gerçekleştirilen etkinliklerin metinleri), "Sanal Müze Ofisi" (sanatçılar, küratörler vesanat eğitimcileri Sanal Müze ofisini etkinliklerimizle ilgili bilgi almak için, önceden randevu alarak ziyaret edebilirler), "Seminerler" (Eczacıbaşı Sanal Müzesi, ülkemizdeki, Sanat Fuarı gibi sanat olaylarında katıldığı etkinliklerin metinleri) websitenin diğer önemli alt başlıkları..

"Bilgi ve Haber"de ise, site ile ve önemli sanatsal etkinlikler ile ilgili haber ve duyurular, projelerin duyuruları ve bu projelere katkıda bulunan kişilerle ilgili bilgiler yer alır.

"İletişim" bölümünden e-mail listemize kolayca üye olunabilir.

"Sanal Müzeye Katkı" :"Öneriler" ve "İmge Hakkı Devri" ile, Sanal Müze projelerine yardım etmek ve işlerinizi diğerleriyle paylaşmak mümkün…

"Sosyal Merkez", "İlan Panosu"nu (her türlü düşünceniz için) ve "Forum"u (güncel konulardaki fikir ve sorularınız için), "Puzzle"ı, "Bil-Bul-Kazan"ı ve "Ekran Koruyucu"yu içerir...

Internet'in gücü, "bir web adresi tıklamayla", büyük bir dünyanın kapılarının açılmasında yatıyor... Bu güç, aynı zamanda, bir konuda düşündüklerini ve ürettiklerini paylaşmak isteyen binlerce insanla işbirliği yapmanın mümkün olmasında yatar. Bu teknolojik devrim sayesinde, "Ben gerçek bir dahiyim ama beni kimse anlamıyor" gibi şikayetlerin dönemi kapandı. Belirli bir düzeyde üretimi olan herkes dünyanın herhangi bir yerindeki izleyiciye ulaşma imkanına sahiptir. Yine de, bu sistemin düzgün çalışmasını, değerlerin ortaya çıkmasını sağlamak için, yaratıcı insanlar, "toplumdan soyutlanmak" ve "alınmak" gibi 19. ve 20. yüzyıl alışkanlıklarını bir yana bırakıp, kaliteli özgün yapıtlarını topluma sunmalıdır.

'Eczacıbaşı Sanal Müzesi'nin varoluş nedeni, bu tür bir bilgiyi ve böyle deneyimli bireyleri ışığa çıkarmak ve onları biraraya getirmektir. Yüzyılımızın sanat izleyicisinin, bu girişimin başından beri verdiği desteği artıracağına inanıyoruz. Bu destek, her tür müzenin yaşaması için temel bir ihtiyaçtır ve 21. yüzyıla daha umutlu bakmamızı sağlar.

Eczacıbaşı Sanal Müzesi'nin başarısının bir göstergesi de, Halkla İlişkiler Derneği'nin, Mart 2004'te verdiği "Altın Pusula - İletişim Dalında Birincilik" ödülüdür.


İçerik Yönetimi ve Kavram : Haşim Nur Gürel


Önemli açıklama:

Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Vakfı; "Eczacıbaşı Sanal Müzesi"nin çesitli bölümlerinde yer alan metin ve imgelerin hak sahiplerine ve onlara ulaşılmasına yardımcı olan tüm kişilere teşekkür eder; kurumumuz, ticari amacı olmayan, kamu yararını, Türk sanatını tanıtmayı ve genç kuşaklarımızın sanatsal eğitimini hedefleyen bu interaktif ortamda; eserlerinden yararlanılan sanatçılardan ve varislerden tüm iyi niyetli girişim ve araştırmalarımıza rağmen, elimizde olmayan nedenlerle ulaşamadıklarımızın ortaya çıkmaları durumunda, ivedilikle "Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Vakfı" veya "Eczacıbaşı Sanal Müzesi" yetkilileri ile bağlantı kurmalarını rica eder.

Sanal Müze'de yer alan tüm yapıtların izin alınanlar dışındaki tüm yasal hakları sahiplerine aittir; izinleri olmadan kopyalanamazlar ve kullanılamazlar.

Sitede yayınlanan metinlerin sorumluluğu imza sahiplerine aittir.


Yenilikler & Öneriler Benim Koleksiyonum Beş Bölgeli Büyütme Uluslararası Sanat-Linkleri Sanatçı Atölyeleri Üyelik

Anasayfa | Koleksiyonlar | Sergiler | Araştırarak Öğrenmek | Etkinlikler | Araştırma Kaynakları | Sanatçı Sayfaları
Paneller | Bilgi & Haber | Site Haritası